Forskning

Her kan du finne forskningsbaserte artikler om massasje. Artiklene er produsert av Norges Massasjeforbund. Artiklene listes her med link til webartikkel og pdf-artikkel.

I samarbeid med bl.a. Norges Massasjeforbund har seniorforsker Trine Stub ved NAFKAM gjennomført en undersøkelse om tverrfaglig kommunikasjon ved behandling av kreftpasienter. Undersøkelsen ble gjennomført i 2016, og i alt 98 NMF-medlemmer deltok. Den første av i alt tre artikler er nå publisert i BMC Complementary and Alternative Medicine.

PDF: Complementary_and_conventional_providers_published.pdf

PDF: Sammendrag på norsk

Sykepleierstudentene Beate Gangsø og Evelyn Schumacher ved Høyskolen i Sørøst-Norge, har skrevet en bachloroppgave i 2016 om betydningen av berøring ved livets slutt, som vi har vært så heldig å få dele på våre sider.

«En lindrende hånd – ved livets slutt» handler om hvordan sykepleier, ved bevisst fysisk berøring som komplementær behandling, kan gi lindring til pasienter med kreft i den palliative fasen.

Hele oppgaven finner du her:

PDF: En lindrende hånd – ved livets slutt