IMPRINT

Norges Massasjeforbund (NMF)| Forbund for massører/massasjeterapeuter  | Karl Johans gate. 5, 0154 Oslo|
Telefon: (+47) 22 33 10 90 | Epost: epost@massasjeforbundet.no|
Org-Nummer: 981 306 937 |

Lokalisert i Oslo. Representerer massører og massasjeterapeuter i Norge og Norden. Forbundet arbeider for å utdanne og fremme massører og massasjeterapeuters seriøse arbeid og utdannelse. Som medlemsorganisasjon er en av våre kjernevirksomheter å markedsføre og tilrettelegge for at medlemmene og deres klienter skal få en enklere hverdag.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjonen på denne nettsiden er kun for generelle opplysninger. Informasjonen er publisert av NMF,  og vi bestreber oss på å holde informasjonen oppdatert og korrekt. Vi gir ingen garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten med henvisning til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller tilhørende grafikk som finnes på nettstedet for ethvert formål.