Etisk råd

Etisk råd og etiske regler er et krav fra myndighetene til alle behandlerorganisasjoner. Klienter, utøvere og andre faggrupper kan få sine saker prøvd etter NMFs etiske regler. De etiske reglene forplikter alle medlemmer i NMF. Spørsmål om etisk råd, klagebehandling og MNFs etiske regler kan stilles til medlemmene i etisk råd:

Odd Håvard Bjørklund

Leder

+47 402 03 034
bjorktvedt@gmail.com

Renate Ellefsen Gjernes

Medlem

+47 951 313 13
renate_gjernes@yahoo.no

Kai Kjartan Høgberg

Medlem

+47 536 11 647
kkhoegberg@gmail.com

Marit Broch Johansen

Medlem

+47 970 07 625
tanaterapi@gmail.com

Valgkomite

Eirin Wikran

Leder Valgkomite NMF

+47 408 45 760
evwikran@hotmail.com

Petter Skolby

Medlem Valgkomite NMF

+47 996 14 544
behandling@skolby.no

Aase Gaustad

Medlem Valgkomite NMF

+47 909 490 16
aase.gaustad@runbox.no