Medlemskrav – Utdanning

Medlemskrav/utdanning

For å bli medlem i Norges Massasjeforbund, må du ta en utdannelse som kvalifiserer til en av to følgende titler:

  • Student MNMF
  • Massør MNMF
  • Massasjeterapeut MNMF

I Norge er det 5 godkjente skoler som har en utdannelse som kvalifiserer til disse titlene. Dersom du er student ved disse skolene, kvalifiserer du til tittelen Student MNMF.

Vi tar opp medlemmer fra andre skoler/utenlandske skoler dersom utdannelsen står til våre fagkrav.

Godkjente skoler

Per januar 2016 er følgende skolers utdanning i klassisk massasje godkjent:

Fagkrav

Gjeldende fagkrav til tittelen Massør MNMF er fastsatt av NMF og Norsk Bransjeråd for Massasje. Her finner du hele dokumentet Norsk bransjeråd for massasje – Fagkrav og krav til skoler.

Fagkrav

  •  235 undervisningstimer i massasje/muskelterapi, samt terapeutiske metoder – i teori og praksis
  • 165 undervisningstimer i anatomi og fysiologi, skade- og sykdomslære – i teori og praksis
  • 67 undervisningstimer lærerveiledet klientpraksis på skolen
  • 67 undervisningstimer ekstern klientpraksis uten veiledning
  • 5 timer førstehjelpskurs, Norsk Grunnkurs førstehjelp (NGF)
  • 50 timer VEKS-fag iht SABORG sin fagplan – for godkjente kurs se lenger ned på siden.

Totalt 589 undervisningstimer. Det er krav om 90% tilstedeværelse.

Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn

Fra 1.1.2012 er det krav om minimum 50 timer VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn) for å oppnå fullverdig medlemskap.

Autorisert helsepersonell er fritatt fra VEKS-fag.

Innføring i VEKS-fag skal sikre at alternative behandlere innehar kunnskaper, innsikt og holdninger slik at de kan drive en forsvarlig fagutøvelse i forhold til enkeltmennesker og grupper de har til behandling, og i forhold til samfunn og myndigheter. For detaljer se Fagplan for VEKS vedtatt på SABORGs representantskapsmøte 15.januar 2010.

Godkjente kurs: