Kvalitet – Seriøsitet – Medlemsfordeler

Om Norges Massasjeforbund

NMF arbeider for å utdanne og fremme massører og massasjeterapeuters seriøse arbeid og utdanning. Pasientsikkerhet, seriøsitet og kvalitet til ca. 600 medlemmer.

Virkefelt i Norges Massasjeforbund

Norges Massasjeforbund (NMF) arbeider for økt kunnskap om, og utbredelse av klassisk massasje i Norge og Norden siden 1995. Vi blir ansett som et kvalitets-forbund, og ofte etterspør arbeidsgivere massører og massasjeterapeuter som er organisert i NMF.

NMF er et frittstående forbund for utøvere av helserettet klassisk massasje. Forbundet verner om bransjens seriøsitet bl.a. gjennom å kvalitetssikre medlemmer og skoler, samt motivere til videre studier og faglig utvikling.

De nordiske landenes forbund innen klassisk massasje samarbeider for en felles utdanningsstandard i Norden og har jevnlig møter.

Et av samarbeidsprosjektene er en felles Nordisk “Massasjens dag”. Massasjens dag arrangeres 12. mai hvert år. Alle de nordiske forbundene oppfordrer sine medlemmer til å lage oppmerksomhet rundt massasje denne dagen med stands, “åpen klinikk”, gratis prøvetimer, innslag i lokale media osv.

Hjertesaker i Norges Massasjeforbund:

  • Videreutvikling av utdanninger
  • Medlemsfordeler
  • Markedsføring
  • Helsepolitikk
  • Nordisk Samarbeid

 

NMF er tilsluttet følgende organer/organisasjoner:

  • SMB Norge (som arbeider for å ivareta de mindre bedriftenes interesser og levevilkår, og være den sterke stemmen i samfunnsdebatten i saker som opptar landets bedriftsbyggere.)
  • Norsk Bransjeråd for massasje
  • Nordisk Bransjeråd for massasje

Målsetningen er at bransjerådene skal virke rådgivende for å samordne utdannelser, forskning og arbeide aktivt mot EU i komplementærmedisinske saker.

Vedtekter

Vedtekter for Norges Massasjeforbund – NMF. Her kan du lese våre vedtekter og få et innblikk i hvordan vi arbeider for våre medlemmer og publikum.

Etiske regler

For å sikre vårt publikum kvalitet og seriøsitet under behandlingene, er alle utøvere som er medlem av Norges Massasjeforbund underlagt strenge etiske regler. Etiske regler danner grunnlaget for en verdig utøvelse av massøryrket. Reglene er basert på allment godkjente normer for etikk, god moral og hevdvunnen skikk innenfor yrke. Les de etiske reglene her.

Du kan også lese følgende artikkel: https://massasjeforbundet.no/etisk-tilnaerming-til-massasjefaget/

Ved brudd på etiske regler

Dersom du som klient opplever brudd på etiske regler, ta kontakt med leder i etisk råd. Nåværende Etisk Råd finner du på Kontakt oss siden vår.  Det er Styret og Etisk Råd som jamfør § 5.1 har plikt til å påse at disse regler blir fulgt og skal ved overtredelse ta aksjon etter vedtektene i foreningen.

Bli medlem