Denne personvernerklæringen handler om hvordan Norges Massasjeforbund samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Norges Massasjeforbund   lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Norges Massasjeforbund har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se egne personvernerklæringer. Denne personvernerklæring gjelder alene for vår virksomhet og vårt innhold i Norges Massasjeforbund (massasjeforbundet.no)

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på epost@massasjeforbundet.no eller sende brev til Norges Massasjeforbund.

1) Behandlingsansvarlig
Norges Massasjeforbund er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2) Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på kurs og arrangementer osv. Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via vår nettside og andre kanaler.
  • Gi deg informasjon om tredjeparts produkter/tjenester.
  • For statistikkinnhenting, aggregering og administrasjon av nettsiden og tjenestene. Informasjon innhentes for at Norges Massasjeforbund skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Norges Massasjeforbund, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre innholdet på våre nettsider.

3) Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

  • Du registrerer deg for å kunne bli kontaktet av  Norges Massasjeforbund. For at vi skal håndtere dette, må du kanskje  registrere fornavn, etternavn, poststed, e-postadresse, telefonnr, fødselsår etc.
  • Hvis du retter en henvendelse til Norges Massasjeforbund via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
  • Når du besøker Norges Massasjeforbunds nettsider, registreres din IP-adresse. Norges Massasjeforbund knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

Webanalyse og cookies

Norges Massasjeforbund samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på Norges Massasjeforbund. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Norges Massasjeforbund skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4) Personopplysninger om mindreårige

Norges Massasjeforbund innhenter opplysninger om alder, men  behandler ikke opplysninger om barn under 15 år.

5) Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a og personverndirektiver artikkel 7 b) og for å oppfylle formålet bak Norges Massasjeforbund.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som tilbys gjennom nettsiden. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

6) Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Norges Massasjeforbund som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Norges Massasjeforbund, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Norges Massasjeforbund  har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

7) Direkte markedsføring

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Norges Massasjeforbund. Nettsiden kan og vil  gi informasjon om produkter og tjenester fra leverandører. Informasjonen sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

8) Databehandlere og overføring av opplysninger

Norges Massasjeforbund har inngått avtale med følgende databehandlere:

  • DigiPoint Solution AS (for drift av nettsider)

Norges Massasjeforbund nettsider/app  er p.t. plassert på servere i UK, og vår databehandler har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Norges Massasjeforbund har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet), vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger.

Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Norges Massasjeforbund har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Norges Massasjeforbund behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Norges Massasjeforbund rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen eller benytt vår side  GDPR-Be om personlig data, for å se hva vi har lagret om deg.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

Andre personopplysninger som ikke er knyttet til en aktivitet  bli slettet senest etter ett år. Hvis du ønsker å se hva som er lagret om deg, klikker du på fanen  “GDPR-Be om personlig data

12) Samtykke

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av vår app/nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

13. Endringer i erklæringen

Norges Massasjeforbund forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Norges Massasjeforbund. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst i erklæringen.