For massøren

Vedtatt på Årsmøte for NMF 03.02.2001, revidert på årsmøte 2021 §1: Disse reglene gjelder for behandling av saker i henhold til NMFs vedtekter.  I henhold til disse bestemm