Myndighetenes vedtak legger til rette for økonomisk kriminalitet

Utilsiktede konsekvenser etter merverdi-vedtak i 2020.

Slik regelverket er utformet har det blitt enklere å unndra seg skatter og avgifter ved å bevisst registrere seg feil i Brønnøysundregistrene. Dessverre ser Norges Massasjeforbund at mange useriøse aktører benytter seg av denne muligheten.

Norges Massasjeforbund ber derfor om handling og har sammen med advokat Espen Egseth i Nordia Law varslet A-krim/Skatteetaten og bedt dem utføre kontroller under diverse næringskoder. Forbundet ber Skatteetaten nedsette en gruppe som etterforsker det som ser ut til å være utstrakt unndragelse av skatter og avgifter, svart arbeid og organisert kriminalitet i den useriøse delen av bransjen. Det er viktig for pasientsikkerheten at publikum og pasientene kan stole på at den behandlingen de mottar utføres av profesjonelle og seriøse behandlere. Det er også viktig at politikere og offentlige myndigheter sikrer en mest mulig sunn bransje, hvor de useriøse aktørene ikke gis et konkurransefortrinn ved å bryte lovene.

 

Etter at merverdi-avgiften på massasjeterapi ble innført i 2021, har Norges Massasjeforbund med bekymring sett på en oppblomstring av terapeuter uten formell utdannelse som tilbyr svært billige tjenester uten å være mva-registrert.

Forbundet erfarer at firmaene til disse «terapeutene» omtaler bedriftsaktiviteten som massasjedrift eller personlig trening i Brønnøysundregistrene, registrerer seg i Enhetsregisteret, men registrerer seg med feil næringskode eller dropper å mva-registrere seg. På denne måten unngår de å betale mva.

Norges Massasjeforbund mistenker at mva-unndragelsen bare er et symptom på en svært usunn del av bransjen, som forbundet frykter også benytter seg av svart arbeid, skattefusk, skatteunndragelser, menneskehandel og økonomisk kriminalitet.

Det er viktig at politikere og myndigheter som Skatteetaten motarbeider så åpenbare brudd på reglene. Dersom dette ikke gjøres, vil manglende oppfølgning av bransjen ramme de seriøse aktørene. De seriøse aktørene betaler 25% mva, er medlem i forbund som stiller krav til utdannelse og faglig dyktighet og har dermed høyere utgifter enn de aktørene som ikke betaler mva og ikke har samme faglige kompetanse. Dette medfører at de seriøse aktørene ikke kan konkurrere på pris med den useriøse delen av bransjen. Norges Massasjeforbund ser med uro på seriøse og dyktige terapeuter som gir seg grunnet dårlig økonomi, og er bekymret for den fremtidige rekrutteringen til bransjen.

Et annet svært viktig moment er pasientsikkerheten til brukerne av massasjeterapi. Etter lovendringene i 2021 stilles det absolutt ingen krav til tilbydere av massasjeterapi. Hverken til fagutdannelse, forsikring eller forretningsmessig forsvarlig drift. Bransjen har derfor få mekanismer igjen for å sikre forsvarlig behandling av pasientene ut over at Skattemyndigheten og andre offentlige myndigheter, som et minimum, oppfyller sitt samfunnsansvar og stanser de som så åpenbart bryter loven.

Forbundet har gjentatte ganger bedt myndighetene rydde opp i et marked som i dag dessverre er preget av mye gråsonedrift, om ikke direkte ulovlig drift,  hvor man enkelt kan unndra seg skatt og avgifter, i tillegg til at det er et skalkeskjul for b.l.a sexarbeidere og utnytting av mennesker.

Det er et stort behov for tydelige skillelinjer mellom seriøs massasjevirksomhet og regelrett økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser. Her ønsker Norges Massasjeforbund at myndigheter som Skatteetaten intensiverer sitt arbeid for å sikre en sunn bransje som er trygg for brukerne.

Vi vil anta at Skatteetaten har sammenfallende interesse i å få ordnet opp i bransjen, slik at de som er mva-pliktige også er mva-registrert, samt at de rapporterer og innbetaler mva korrekt.

Det er et stort problem for seriøse massører/massasjeterapeuter at det er mange useriøse tilbydere som tilbyr samme tjenester, men uten å betale 25% mva. Dette gir de useriøse et betydelig konkurransefortrinn på bekostning av de seriøse og lovlydige aktørene. Det påhviler et særlig ansvar for Skatteetaten å prioritere kontroller av de aktørene som på ulovlig vis gjør det svært vanskelig for de lovlydige å utøve sitt yrke. I verste fall medfører dette at seriøse og lovlydige aktører må legge ned sin virksomhet.

I et hav av useriøse aktører kan publikum være sikre på at medlemmer av Norges Massasjeforbund har de høyeste kompetansekravene og utdanning for en trygg behandling. Ikke la hvem som helst behandle deg!

Tekst: Vivi Ann Waggestad

 

Web: Berit Skyttern