Samarbeid med NNH

Norges Massasjeforbund har stor tro og god nytteverdi av et godt samarbeid med store og seriøse terapeutforbund.

I november hadde vi møte med Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon for gjensidig informasjon og kommunikasjonsutveksling. Norges Massasjeforbund var representert ved styreleder Vivi Ann Waggestad og medlemsansvarlig Berit Skyttern. Vi hadde et hyggelig og nyttig møte i Tønsberg med NNH´s styreleder John Petter Lindeland og daglig leder Bente Wemundstad. Temaene som ble tatt opp i møte var bl.a pasientsikkerhet, kvalifiserte terapeuter og utdanning, hvordan våre medlemmer aktivt bidrar til god folkehelse med sine behandlinger og videre arbeid for å få tilbake momsfrie behandlinger.

 

Web:Berit Skyttern