NMF tar pasientsikkerhet på alvor

NMF har som mål at våre medlemmer, sammen med behandlere i den offentlige helsetjenesten, bidrar til at hver enkelt pasient mestrer sin egen hverdag. Det til tross for helseplager. I stor grad utøves allerede dette, og massasjeterapi er den mest brukte behandlingsformen utenfor den offentlige helsetjenesten.

NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær medisin) arrangerte nylig en stor konferanse med utøverforbund, skoler og forskningsmiljø innen komplementær medisin. Over 35 stk. var samlet på Gardermoen for deling og påfyll om dette svært viktige temaet. Vi som gir behandlinger, har god utdanning og driver seriøst – ønsker god pasientsikkerhet for de som benytter seg av våre tilbud. NMF har både massører og massasjeterapeuter i medlemsmassen sin.

Det er viktig at skolene følger med i tiden, og her er det flere aktører innen massasje som strekker seg etter fagskolegodkjenning. Pr. i dag godkjenner NMF kun én fagskoleutdanning innen massasjeterapi og den finner du hos Institutt for Helhetsmedisin: https://ifh.no/utdanning/massasjeterapi/

Norges Massasjeforbund var representert av Tom Eikelind og Vivi Ann Waggestad på konferansen, som hadde et innlegg om alle de viktige temaene knyttet til pasientsikkerhet. I tillegg til bl.a. utdanning, GDPR, anamnese og journalføring var også et etisk råd, yrkesfaglige vedtekter, møte med studentene og kompetanse med i foredraget.

Les også NAFKAM´s artikkel om konferansen her: https://nafkam.no/positivt-mote-om-pasientsikkerhet

Fra høyre styremedlem Tom Eikelind, leder i Nafkam og forsker Miek Jong, leder Vivi Ann Waggestad samt professor innen helsetjenesteforskning Frauke Musial.

Web: Berit Skyttern