Kontraindikasjoner

Gjør ingen skade

Massørens første bud er “gjør ingen skade”. Det er av avgjørende betydning at massøren vet når massasje skal frarådes helt eller delvis. Det er klientens ønsker, behov og helsetilstand som avgjør hvilke teknikker og hvilken type behandling som skal benyttes. Ved behov skal klienten henvises til annen egnet terapeut eller helsepersonell.

En kontraindikasjon er en tilstand som er uforenelig med massasje. Kontraindikasjoner kan deles inn i absolutte, regionale eller delvise, og betingede kontraindikasjoner.

Absolutte kontraindikasjoner

Massasjebehandling skal ikke gis. Kan i noen tilfeller gis hvis klarert med lege først og behandling tilpasses tilstanden.

Regionale/delvise kontraindikasjoner

Massasje skal ikke gis på det aktuelle området, men kan gis på andre områder på kroppen.

Betingede kontraindikasjoner

Massasje kan gis, men må tilpasses den aktuelle tilstanden for å forhindre skade eller ubehag. For eksempel kan noen teknikker være kontraindisert, mens andre teknikker kan være gunstige.

De fleste kontraindikasjoner er betingede.

Medisinbruk

Klienten kan bruke medikamenter som er uforenelige med massasje, som blodfortynnende eller smertestillende medikamenter. Lege bør konsulteres først.

Alvorlig tilstand

Hvis klienten allerede er under legebehandling for en alvorlig tilstand, bør klienten selv kontakte sin lege eller kiropraktor/manuellterapeut før eventuell massasjebehandling, og gjerne få med et skriv med eventuelle indikasjoner og hele eller delvise kontraindikasjoner for massasjebehandling tilbake til massøren. Massøren vil avstå fra å behandle eller tilpasse behandlingen etter mottatte opplysninger. Ved alvorlige tilstander, bør massøren inngå som en del av et tverrfaglig behandlingsteam.

Absolutte kontraindikasjoner

Massasjebehandling skal ikke gis.

 • Smittsom sykdom, også sterk forkjølelse med feber, influensa.
 • Feber.
 • Alvorlig osteoporose: Lege må konsulteres før behandling.
 • Meget høyt/ubehandlet blodtrykk: Lege må konsulteres før behandling.
 • Etter nylig operasjon: Lege må konsulteres før behandling pga. økt fare for blodpropp.
 • Nylig tilfelle av blodpropp: Lege må konsulteres før behandling. Fare for blodpropp er større i de første to årene etter et oppstått tilfelle av blodpropp.
 • Risikosvangerskap og svangerskapsdiabetes: Lege må konsulteres før behandling.
 • Kreft: Ved usikkerhet eller alvorlige tilstander må lege konsulteres før behandling.
 • Sjokk (sirkulasjonssvikt): Pasienten har behov for akutt medisinsk hjelp.

Hvis usikker – be alltid klient kontakte lege for klarering før behandling.

Regionale/delvise kontraindikasjoner

Massasje kontraindisert på det aktuelle området.

 • Akutt inflammasjon. Alle former f.eks. senebetennelse.
 • Prolaps i tidlig/akutt fase. Massasje kan være hensiktsmessig for å lindre relaterte symptomer etter at nødvendige undersøkelser er foretatt og innledende behandling igangsatt, og massøren inngår som en del av et tverrfaglig behandlingsteam.
 • Alle slags sår og eksem.
 • Lokale, smittsomme tilstander.
 • Nevropati, tidligere kalt “nervebetennelse”, nå omtalt som nervesykdom/-patologi: nedbryting av det perifere nervesystem i et eller flere områder på grunn av bakenforliggende sykdom, f.eks. diabetes.
 • Artritt: leddbetennelse, betennelse i leddhinnen av ulike årsaker, f.eks. slitasje eller leddgikt.
 • Åreknuter. Men området over kan masseres for å lette gjennomstrømning.
 • Hematom: større blodansamling i indre organer eller vev.
 • Ødemer – lege må konsulteres først fordi noen årsaker til ødemer er kontraindisert til massasjebehandling.
 • Lymfeødem. Men spesielle massasjeteknikker tilpasset tilstanden kan benyttes.
 • Flebitt: smertefull betennelse i vene med betennelsessymptomer i vevet rundt venen.
 • Blåmerke: Massasje kan gis på området når det har gått fra blått til gult/grønt.
 • Alvorlig skoliose: Lege bør konsulteres først.

Kilder:

Beck, Mark F. 2011. Theory & Practice of
Therapeutic Massage. Fifth edition. Milady, NY, USA

Velg en godkjent massør/massasjeterapeut

Norges Massasjeforbund kvalitetssikrer skoler, utdanning og medlemmer, slik at du er sikret kvalitet og seriøsitet under behandlingen. Benytt vår “Finn en massør/massasjeterapeut” funksjon for å finne en seriøs behandler i ditt nærmiljø.

Kilder
 • Garakyaraghi M, Givi M, Moeini M, Eshghinezhad A. 2014. Qualitative study of women’s experience after therapeutic massage. Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.
 • Moeini M1, Givi M, Ghasempour Z, Sadeghi M. 2011. The effect of massage therapy on blood pressure of women with pre-hypertension.1Department of Internal Surgery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Supa’at I1, Zakaria Z, Maskon O, Aminuddin A, Nordin NA. 2013. Effects of Swedish massage therapy on blood pressure, heart rate, and inflammatory markers in hypertensive women. 1Faculty of Biomedical and Health Sciences, Universiti Selangor, Shah Alam, Malaysia.
 • Xiong XJ1, Li SJ2, Zhang YQ3. 2014. Massage therapy for essential hypertension: a systematic review. Department of Cardiology, Guang’anmen Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing, China.2Department of Biological Science and Technology, School of Life Sciences, Tsinghua University, Beijing, China.3Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.
Lenker
 1. http://nhi.no/seminarer/hypertensjon/pasientinformasjoner/hoyt-blodtrykk-veiviser-1518.html Lesedato: 16/8 2016
 2. https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/hjertekar/hoyt-blodtrykk—fakta-om-hypertens/ Lesedato: 16/8 2016
 3. https://sml.snl.no/hypertensjon Lesedato: 16/8 2016
 4. https://helsenorge.no/sykdom/hjerte-og-kar/hoyt-blodtrykk Lesedato: 16/8 2016
 5. http://www.integrativehealthcare.org/mt/archives/2007/01/hypertension_ma.html Lesedato: 16/8 2016
 6. http://www.nifab.no/behandlingsformer/massasje/virkninger_bivirkninger Lesedato: 16/8 2016

Originalartikkelen er skrevet av Ellen M. Thorsen.

Tilrettelagt for web av Stine Henriksen.