Våre massasjeterapeuter holder fortsatt åpent etter regjeringens nyeste tiltak

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI innfører regjeringen strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra natt til torsdag 25. mars, og gjelder i første omgang til 12. april. Målet er å hindre at smitten skal spres seg til deler av landet som har lite smitte fra før. Du kan lese mer om de nye nasjonale tiltakene her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

Det er ikke til hinder å tilby massasjebehandlinger til tross for nye tiltak, og regjerningen lar oss holde åpent. Våre behandlere er nøye på å følge smittevernfaglig forsvarlig drift, og må følge godkjente bransjestandarder for smittevern. Hygienetiltakene forsterkes ytterligere, og alle NMF´s medlemmer skal forholde seg til Helsedirektoratets veiledning.

(Foto:Rudjord/DN)

Veilederen fra Helsedirektoratet for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (Covid-19) kan du lese her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Helsedirektoratet har publisert flere regler og råd i forhold til beredskapshåndtering her:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Det er viktig å ta hensyn til lokale smittevernregler, hvilket i noen tilfeller kan være strengere enn regjeringens. Vi i Norges Massasjeforbund er opptatt av at medlemmene våre oppdaterer seg og f.eks snakker med den kommunale legen dersom lokale, konkrete avklaringer trengs.

Web: Berit Skyttern