Årsmøte 2021

Dato og klokkeslett:

Hold av lørdag 24.april kl. 10-12:30.

Her finner du dokumentene til møte:
Saksliste for møte: 
 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Faglig innlegg
 4. Regnskap 2020
 5. Årsberetning 2020
 6. Budsjett 2021
 7. Handlingsplan 2021/2022
 8. Valg av 2 stk. til å signere protokoll
 9. Valg av styre
 10. Valg av etisk råd
 11. Valg av valgkomite
 12. Eventuelt

Innkalling med endelig program, avstemmingsskjema og teamslenke kommer nærmere.

Web: Berit Skyttern