Obligatorisk forsikring

Norges Massasjeforbund har tegnet en gunstig klinikkforsikring via SMB med forsikringsmegler Kapitol, for alle sine ordinære medlemmer med reservasjonsrett til epost@massasjeforbundet.no.

Det er laget to pakker i forhold til hvor stor klinikk du har:

Vi håper alle blir med på denne obligatoriske, kollektive forsikringspakken med en gunstig pris på kr. 1.917. I tillegg kommer det et administrasjons gebyr på kr.75 på fakturaen. Du vil få egen faktura på dette fra Lie Bedriftsservice en gang i året, om høsten.

Her finner du Forsikringsvilkår for Gruppeliv (Swiss Life) pr 01 01 2021

 

Du må ha frivillig yrkesskadeforsikring fra NAV for at denne skal gjelde for enkeltpersonforetak. Dette trenger du ikke hvis du driver et A/S. Klikk her: Informasjon om nyheter i nytt vilkår yrkesskadeforsikring 01.10.2021

Klikk her: LLoyds – Vilkår for YS og UtvYS 1.10.2021 

 

NT-0T4 Kontorforsikring 01.07.22 NO – final

Vilkår Fritidsulykke NO 01.09.2023

Forsikringsoversikt – Klikk her: Massasjeforbundet – Grunndekning -01.09.23 – 31.08.23

 

Du kan også få utvidet forsikringsordningen:

Den koster kr.2.553 og fakturaen kommer en gang i året, om høsten. I tillegg kommer et administrasjons gebyr på kr. 75 på fakturaen. Høyere forsikringssum klikk her: Bestillingsskjema utvidet forsikring – Massasjeforbundet

Forsikringsoversikt – Klikk her: Massasjeforbundet – Utvidet dekning 01.09 23 -31.08.2023

 

Trenger du hjelp til å si opp gammel forsikring så kontakt:

Forsikringsagent:  Vegard Kleven, Kapitol

Mobil: 48 00 42 23 Mail: Vegard.Kleven@kapitol.no.

 Han er spesialisten og gir deg alle gode råd, tips og hjelp rundt dette.

NB! Forsikringen gjelder selvsagt for de som har betalt klinikkforsikringen!