Årsmøte 2022

Dato og klokkeslett:

Hold av lørdag 19.mars kl. 12-14:00.

 

Saksliste for møte: 
 1. Valg av møteleder, referent, 2 til å signere protokollen og tellekorps
 2. Godkjenne innkalling
 3. Årsberetning 2021
 4. Regnskap 2021
 5. Fastsette medlemskontingent 2023
 6. Styrets honorar
 7. Budsjett 2022
 8. Handlingsplan 2022-23
 9. Vedtekter
 10. Innkomne forslag
 11. Valg av styre
 12. Valg av etisk råd
 13. Valg av valgkomite
 14. Eventuelt

Årsmøtedato og innkalling sendt i nyhetsbrev, og alle dokumenter finner du under.

Alle dokumentene til Årsmøte:

Web: Berit Skyttern