Markedsføring av alternativ behandling

Forbrukerombudet har ansvaret for tilsyn med markedsføringen av alternativ behandling. Høsten 2017 vil gjennomførte de en tilsynsaksjon og i den forbindelse fikk vi tilsendt nedenstående dokumenter som alle medlemmer forholder seg til.

Gå gjerne gjennom din markedsføring og påse at den er i overenstemmelse med kravene i retningslinjene til Forbrukerombudet.