Søknad og innspill til Statsbudsjettet 2023 fra NMF

Konsekvensene av å pålegge en hel bransje mva-plikt – uten konsekvensutredning – begynner å bli store. Norges Massasjeforbund har derfor sett det nødvendig å sende søknad og innspill til Statsbudsjettet 2023.

Det eneste merverdi-vedtaket for komplementær og alternativ behandling har ført til, er færre mennesker som har råd til behandling for muskel og skjelettplager, uførhet, arbeidsløshet og manglende driftsgrunnlag i en tøff tid etter covid og dette i en tid med økte levekostnader.

Det kan umulig være et politisk mål for noen partier.

MVA-unntak for enkelte komplementære og alternative behandlingsformer bør istedet benyttes som et styringsverktøy for å fremme pasientsikkerhet for brukere av alternativ behandling.

Anmodningsvedtak 328 av 15/12-20 og anmodningsvedtak 417 av 3. mars 2022 haster det å følge opp slik at vår nåsituasjon blir godt kjent blant folkevalgte og byråkrati.

Tekst: Vivi Ann Waggestad

Web: Berit Skyttern