Ryggehelgen 2019

Åpning av Rygghelgen lørdag  19.oktober

Rygghelgen ble arrangert i regi av Ryggforeningen(RiN) på Olavsgård Hotel i anledning deres 25 års jubileum. Lørdagen åpnet Rygghelgen ved styreleder i RiN, Jørn Pettersen. Han ønsket alle varmt velkommen, og fikk frem viktigheten av å samles i et slikt arrangement. Ryggforeningen´s medlemmer, har i mindre eller større grad en utfordring knyttet til rygg. Flere har diagnoser slik som f.eks. Spinal stenose, Skoliose og Modic. Ryggforeningen i Norge er en aktiv pådriver for bedre rygghelse. Deres fokusområder er bl.a. å tilby; diagnosegrupper, likepersoner, sosiale samlinger, lokalavdelinger, være synlige på  sosiale medier, diskusjonsforum, kurs og helsepolitisk arbeid. Du kan lese mer om Ryggforeningen her: https://ryggforeningen.no/

Foruten medlemmer i Ryggforeningen så var det flere utøverorganisasjoner som var deltakere. Norges Massasjeforbund var der sammen med Norsk Kiropraktorforening, Osteopatforbundet og Norges Naprapatforbund. Både naprapatene, kiropraktorene, osteopatene og NMF holdt foredrag. Det ble også gitt demo-behandlinger i pausene, og det var lang kø for å få massasje av NMF´s dyktige massører.

Rådet for muskelskjeletthelse er en paraplyorganisasjon hvor pasient- og interesseorganisasjoner, profesjoner og offentlige myndigheter deltar.  De har 17 medlemsforeninger hvorav Ryggforeningen er én. Leder Jakob Lothe var første man ut på lørdagen. Han innledet bl.a med at ca.80 %  av befolkningen får muskel- og skjelettlidelser knyttet til rygg og nakke i løpet av livet,  hvilket årlig utgjør ca. kr. 75 milliarder kr. i kostnad for samfunnet. Det er forbundet mye smerter med de ulike sykdommene og/eller plagene. Det dreier seg både om diffuse og klare smerter, og hele 10 % flere har blitt uføre p.g.a rygg i løpet av en 10 års periode. Ellers fortalte Jakob Lothe om to viktige politiske gjennombrudd hvorav det ene er at  det før første gang finnes et eget kapittel om muskelskjeletthelse og at muskelskjeletthelse skal inngå i ny NCD-strategi. Du kan lese mer her på side 76: Les mer under linken her! 

Jakob Lothe refererte også til at det eksisterer et overforbruk av kirurgi og medikamenter som ikke er bra. Det er viktig at det fokuseres på å avdramatisere, – og ikke sykeliggjøre folk. I tillegg til å gi manuell behandling bør behandlere snakke om egenmestring og måter å trene på som er tilpasset de enkelte pasientene. Her er rett og slett motto: “Det enkle er ofte det beste”

Leder i Norsk Kriopraktorforening, Espen Ohren, snakket også om mange milliarder i tapte kroner pr. år. Dette omfattet både helsetap, behandling, redusert produktivitet, redusert yrkesdeltagelse og sykemelding. Dette regnestykke utgjør totalt kr. 230 milliarder. “Samfunnskostnader og – utfordringer ved rygg- og nakkeplager i Norge, den viktigste årsaken til tapt helse og yrkesfravær” Ref. Oslo Economics 2019.

Ohren la vekt på nytten av aktivitet slik som f.eks balanse, hoppetau, gå, sparksykkel og lek. Variasjon og bevegelse er noen av de viktigste stikkordene i tillegg til manuelle behandlinger.

Deretter var det tid for pause. Ryggforeningen hadde med jevne mellomrom lagt inn pauser for utstillerbesøk, og ikke minst for at deres egne medlemmer skulle få en strekk og muligheten til å bevege seg litt. Det var godt tilrettelagt for medlemmer med store plager og smerter. Bakerst i salen stod det en seng og flere fluktstoler for de som trengte å hvile seg ekstra. I pausene ga NMF informasjon og smakebiter av massasjebehandlinger til de som ønsket. Det var kø for å motta massasje, og mange lykkelige ansikter etter behandling! Mange tok med seg diverse brosjyrer, og ble oppmuntrert til å gå inn på nettsiden vår for å finne massør i sitt fyke!

Advisio Advokat AS er advokatfirmaet for Ryggforeningen. Advokat Olav Lægreid ga aktuell informasjon om deres tjenester -, først og fremst knyttet  opp mot helserelatert jus. De gir bistand ved NAV-søknader, hjelper med klage og anke i sak etter folketrygdloven. Pasient- og brukerrettigheter  og kommunale tjenester er også noe de hjelper til med. Ellers jobber de med uføreforsikring, livsforsikring, sykeforsikring og søknad, klage, utmåling for pasientskade. Advokat Olav Lægreid hadde forlengelse av arbeidsavklaringpenger (AAP) som dagens tema. 1.januar 2018 kom det en ny lov vedrørende AAP. Du kan lese mer om den nye loven ved å følge linken her!

“Ryggsmerter. Ny kunnskap – behov for endring av behandling og trening?” var spørsmålet kiropraktor Arndt Grønstvedt åpnet med.

Han mener det er svært viktig at vi i mye større grad arbeider på tvers av profesjoner for å hjelpe de som har utfordringer med rygg og nakke.

Han snakket om trening for både kropp og hjerne, og hvordan dette henger nøye sammen. Han viste frem gode eksempler og anatomiske plansjer i den forbindelse. Antisipering dreier seg om hjernens forventning til hva kroppen skal utføre. Ordet antisipering kan oversettes med handle før/vente seg. Han hadde bl.a et eksempel som viste forskjellen på måling av bevegelse av skulder i fleksjon, abduksjon og ekstensjon mellom frisk og plaget skulder. Han viste også en klassisk plansje hvor en person holder seg i korsryggen og undres “hva skjer?” Vi fikk også opp et bilde som viste frisk, slitt og nedslitt ryggrad.  Hva er utgangspunktet? Er det en skive som er dehydrert, er det endret mekanikk, prolaps, skivesprekk o.s.v. Ved smerter begynner vi ofte å bruke kompenserende strategier – også kalt følgefeil. Følgefeil kan f.eks være irriterte senefester eller stramt bindevev. Bindevev er nesten som et eget organg som ligger rundt muskler, ledd, overalt.

Som terapeut har de fleste av oss hørt “Jeg blir jo bare verre av å trene jo”. Det er flere årsaker til at det kan oppleves slik: du har brukt kompenserende strategier, har vært utrent, har ikke støttemuskulatur m.m. Ofte hjelper det bare å gå turer. Ved behandling kan man “slå på muskulature igjen” via f.eks raske grep. Da kommer det som regel av noe annet enn behandling av følgefeil.

Hovedpoenget til Arndt Grønstvedt er at det er viktig å trene opp hjernen til å gjøre jobben igjen! Både ferdigheter, utholdenhet, muskler, funksjon og ikke minst hjerne må trenes!

Professor i allmennmedisin  og ryggspesialist Even Lærum:  Placebo – vår tids viktigste medisin?”  Placebo betyr “Jeg(medisinen) vil kunne behage.  Her snakker vi om en forventningseffekt! Ved placeboeffekt kan legen i oss selv blir aktivert.

Slik kan placeboeffekten forklares:

Nevropeptider er en kort kjede av aminiosyrer som produseres av nerveceller og virker på nervesystemets funksjoner, og Even Lærum forteller at tanker og følelser går inn i enhver celle. Det vises bl.a til Benedettis studie av Parkinsons-pasienter; Placebo-injeksjon ga økt Dopamin-frigjøring i basalgangliene(tre store nervekjerner i hjernen).

Han snakket også om å forstå smerter; både de akutte og de kroniske.  Han viste oss tre sirkler med bokstavene BPS(Behavioral Pain Scale). Bokstaven B hadde følgende punkter:Kroppsfunksjon,patologi, komorbiditeter, genetikk, aktivitetsnivå og kosthold. P: Frykt, mestring, tanker og tro, bekymringer, kunnskap om helse/kropp, forventninger. S: Arbeidsplass, familie, venner, økonomi og utdanning. Tanken er at alle faktorer kan være med på å si noe om tilstanden.

Som behandler er det alltid viktig å møte han/henne der vedkommende er!

På lørdagen var det også paralelle sesjoner slik som likepersonsamtaler, yoga og stavgangsgrupper. Det var interessant for NMF å delta på Rygghelgen 2019!

Arrangement av Ryggforeningen
Skrevet av Berit Skyttern