Psykisk helse og massasje

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse.
Temaet i år er «Livet under og etter en pandemi. Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.»

Berøring er svært viktig for både det emosjonelle og det fysiske, og er dessverre blitt en mangelvare under pandemien.
Da er det godt å vite at du er i trygge hender hos et medlem i Norges Massasjeforbund.

Massasjeterapeutene våre har spisskompetanse på terapeutisk berøring og bløtvevsmanipulasjon, og har en spesialisert og praktisk utdanning basert på vestlig medisinske forklaringsmodeller.
Behandlingsformen kjennetegnes av fem klassiske grep: strykning, friksjon, knaing, vibrasjon og hakninger. Formålet med behandlingen er å forebygge og behandle spenninger, smerter og andre plager som stammer fra anspent muskulatur, ved å øke blod- og lymfegjennomstrømmingen i muskulatur og bindevev, og bidra til generell økt fysisk og psykisk velvære.
https://forskning.no/…/massasje-reduserer-stress…/666884

Nyere forskning viser at muskel-skjelettplager ikke kun har biomekaniske årsaker, som lenge har vært mantraet, men at psykososiale og psykomotoriske faktorer også kan ligge bak. Dette er velkjent, men det offentlige fokuserer ennå ganske ensidig på biomekaniske årsaker. Terapeutisk massasjeterapi er her et viktig medikamentfritt bidrag.
Nyere hjerneforskning, smertevitenskap, tilknytningsteori, relasjonsteori og traumeteori bekrefter en helhetlig forståelse av mennesket og sykdom, der man ikke skiller mellom kropp og psyke.

Tiden er moden for et paradigmeskifte der man ikke ser på sykdom som enten psykisk eller fysisk, og heller ikke tenker at kropp og psyke henger sammen gjennom et årsaksforhold.
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/06/ja-til-helhetlig-forstaelse-av-menneske-og-sykdom/

Berøring er et basalt behov og mange får ikke dekket dette behovet tilstrekkelig av ulike årsaker. Det er velkjent at det er mange fysiske og psykiske konsekvenser av dette – det ser vi ikke minst nå under de langvarige korona restriksjonene og i tiden etter pandemien.
Antagelig er berøring som behandlingsmetode like gammel som menneskeheten selv. Hvis man får vondt, vil man gjerne instinktivt ta seg til det smertefulle stedet og presse eller gni for å oppnå lindring.

Det helt unike med massasjeterapi er at berøringen stimulerer nervesystemet direkte, noe som har stor betydning for våre følelser, stemninger og emosjoner.
Sykefraværet på grunn av angst og depresjoner har de siste årene økt mer enn annet sykefravær. Årsakene er mange, og behandlingstilbudene få.
Berøring i form av massasje har vist å kunne minske stress og uro, og redusere anspenthet, situasjonsangst og bekymringer.
Massasjebehandling er en medikamentfri behandlingsform og en viktig bidragsyter for å bedre den norske folkehelsen.

Kanskje det vi behøver i dagens hektiske samfunn er mer kroppsbevissthet, ro og tilstedeværelse?
Filosof og psykolog Søren Kierkegaard skrev så fint: «Om jeg vil lykkes i å føre menneske mot et bestemt mål, må jeg først finne mennesket der det er og begynne akkurat der».

Norges Massasjeforbund organiserer massasjeterapeutene med den aller beste utdanningen i terapeutisk massasjeterapi i Norge.
Alle våre terapeuter har taushetsplikt.
Velg kunnskap, faglighet og trygghet!
Ikke la hvem som helst behandle deg! Finn massør her:https://massasjeforbundet.no/

https://massasjeforbundet.no/malbar-effekt-pa-kroppens…/

https://forskning.no/…/andre-mennesker-paforer…/1231769

Tekst: Vivi Ann Waggestad

Web: Berit Skyttern