Politikernes ansvar – legg til rette for forebygging og helsefremmende tjenester

Kantars Helsepolitiske barometer for 2023 ble nylig publisert. Oppgavene i helsetjenesten ansees å være vår tids største utfordringer. Men hvorfor legges det ikke til rette for forebygging og helsefremmende tjenester?

I Kantars Helsepolitiske barometer for 2023 https://nafkam.no/helsepolitisk-barometer-2023 er presentert beskrives en situasjon med økende sosiale forskjeller med skyhøye energipriser, økende boligrente og høy inflasjon og svekket kjøpekraft. Mange må redusere forbruket for å kunne betale regningene. Oppgavene i helsetjenesten ansees å være vår tids største utfordringer, med flere eldre, økende sykdomsbyrde, strammere budsjetter og krav om høyere effektivitet.

Samtidig opplever pasienter at det kan være lang ventetid for å komme til behandling. Noe som resulterer i økte samfunnskostnader.

Hvorfor legges det ikke til rette for forebygging og helsefremmende tjenester?

Regjeringen har dessverre gjort det stikk motsatte da de innførte 25% moms på massasjeterapi, akupunktur og annen komplementær helsebehandling i 2021.

Massasje- og akupunkturbehandlinger subsidieres ikke, men dekkes av pasientene selv. Dette koster altså ikke norske skattebetalere noe, men bidrar på mange måter til budsjettbesparelser og bedre folkehelse.

Både massasjeterapi og akupunktur nevnes som aktuelle behandlingsformer i flere kliniske retningslinjer. Er det ikke på tide å gi kvalifiserte terapeuter en beskyttet tittel?

I følge helsepolitisk barometer brukte hele 40% av befolkningen alternativ behandling i 2022, massasjeterapi og akupunktur var de desidert mest brukte behandlingsformene.

65% av de spurte mener at leger og annet autorisert helsepersonell bør ha noe kunnskap om alternativ behandling. Dette for å ivareta sikkerheten til de pasienter som bruker dette i tillegg til skolemedisinsk behandling. I tillegg ser 51% det som viktig at utøvere av alternativ behandling står i Utøverregisteret i Brønnøysund.

Pasientsikkerhet er det viktigste for oss alle! Både for pasienter, helsepersonell, alternative behandlere, helseforskere og helsepolitikere.

Norges Massasjeforbund har gjentatte ganger bedt helsemyndighetene benytte utøverregisteret som et virkemiddel for å øke pasientsikkerheten og som et reguleringsverktøy for å skille godt utdannede behandlere fra de useriøse ved å kreve strenge fagkrav tilknyttet registerordningen.

Vi gir oss ikke med dette arbeidet, og fortsetter med å delta på Stortingshøringer og sende inn våre innspill til regjeringen.

Komplementær behandling er viktig helsehjelp for mange!

Tekst: Vivi Ann Waggestad

Web: Berit Skyttern