Ledelse og driftAdministrasjonen

Anders R. Jensen

Daglig leder

Bakgrunn
Anders R. Jensen var ferdig utdannet Massasjeterapeut MNMF i 2006. Han har studert ved Axelsons Body Work School og Encefalon Høyskole i grunnmedisin. Anders har prosjektledelse fra BI og samfunnsvitenskapelig utdanning fra Universitet i Oslo. Han har fra 2006 drevet egen praksis som massasjeterapeut.Lang erfaring i NMF
Anders var fra 2006 til 2012 styreleder i Norges Massasjeforbund og har siden vært daglig leder i NMF.  Fra 2010 til 2014 var Anders leder av arbeidsutvalget i SABORG, der han nå er medlem av valgkomiteen. Anders deltar som Norges Massasjeforbund sin representant i Norsk bransjeråd for massasje og i Nordisk bransjeråd for massasje.

Berit Skyttern

Medlemsansvarlig

Bakgrunn
Berit ble ferdig utdannet Massasjeterapeut MNMF i 2004. Hun utdannet seg ved Axelsons Body Work School i Oslo. Senere tok hun også kurs i akupressur og rosenterapi. Berit kan også kopping og er instruktør i babymassasje. Fra IHM Business School er hun utdannet markedsøkonom. Hun har delfag i tysk og personaladministrasjon fra BI samt reklame fra Merkantilt Institutt. Fra 2004 drev hun egen klinikkvirksomhet i 8 år, samtidig som hun jobbet med bedriftsbehandlinger og ergonomisk rådgivning. Dette jobber hun fortsatt med ved siden av stillingen som Medlemsansvarlig i NMF. Hun deltar årlig på kurs f.eks innen dypvevs-, arrvevs- og fasciabehandlinger.

Lang erfaring i NMF
Fra 2008 til 2012 satt Berit i Arbeidsutvalget i SABORG. Hun var også arbeidende vararepresentant i NMF-styret i mange år og er fortsatt aktiv. Hun er opptatt av etablering, medlemsbehandling, faglig utvikling og utdanning for vår yrkesgruppe. Berit er også medlem i Norsk Bransjeråd for Massasje,  Arb.gruppe Markedsføringsmateriell, NMFs Strategiutvalg samt Etablererutvalg.


Styret i NMFVivi Ann Waggestad

Styreleder

Om Vivi Ann

Vivi Ann er utdannet massør og muskelterapeut (nå massasjeterapeut) fra IFH i 2004 og har siden vært aktiv kursdeltaker innen varierte fagrelaterte områder som Ben Benjamin, Anatomy Trains og Gary Schweitzer. Hun har jobbet fulltid i faget siden 2005 og har lang erfaring i NMF styresammenheng, først som styremedlem i 9 år og de siste 2 årene som styreleder. Vivi Ann kjenner vi som en sprudlende positiv dame med meget gode lederegenskaper. Hun er et arbeidsjern uten sidestykke og noen ganger lurer vi på om hun har fått innvilget flere timer i døgnet enn hva vi andre dødelige har. Hun er diplomatisk og rettferdig og har en flott evne til å kommunisere og engasjere. Hun har tidligere utdannings- og arbeidsbakgrunn fra BI med økonomi, markedsføring og ledelse.

Som styreleder ønsker Vivi Ann å legge til rette for mer engasjement, skapervilje, effektivitet og gjennomføringskraft innad i styret og øke graden av samarbeid med administrasjonen.

Hun ønsker å nyttiggjøre seg av sin bakgrunn innen markedsføring og delegere oppgaver etter interesser.

Hun er sikker på at vi skal klare å utvikle Norges Massasjeforbund til en enda mer moderne, effektiv og solid organisasjon som har de beste hensikter og produkter som bidrar til støtte og vekst for medlemmene våre og bransjen.


Tom E. Ødegård

Nestleder

Om Tom

Tom har vært styremedlem siden 2016. Med sin brede erfaring og store kontaktnett har han allerede blitt en viktig medspiller i Norges Massasjeforbund. Tom eier i tillegg Colosseum Spa og det er verdifult og lærerrikt for oss i styret og administrasjonen å jobbe så tett med en massør som driver en massasjeklinikk.

Tom er utdannet massør og akupuktør, i tillegg til ingeniør og markedsøkonom. Han har bred erfaring både fra offentlig og privat sektor over mange år, både som leder og fagperson. Han har vært massør i 10 år og har eiet og drevet Colosseum Spa i 9 år. Tom vil bidra med arbeidserfaring og tverrfaglig kompetanse. I Norges Massasjeforbund er han medlem av Kontrakts- og arbeidsavtaleutvalget og Arbeidsgruppe forsikring.

Tom ønsker å bruke sitt brede kontaktnett til nytte for organisasjonen og ønsker mer fokus på kompetanse. Hans hjertesak er at massasje som behandlingsform skal bli akseptert som godskjent behandlingsform av leger og forsikringselskap.

Tom er bevisst på  massasjefagets muligheter og vi kan få til gode resultater ved mange av de plager og sykdommer som er livsstilsrelaterte.

Utfordringer er kompetanse og økonomi for den enkelte utøver, derfor ønsker han også å løfte NMF frem som et kompetansesenter for massører.

Med Tom i styret er det mange arbeidstimer spart fordi han rett og slett har mye erfaring og godt kontaktnett. Vi har fått syvmilstøvler i arbeidet med kontrakter og også arbeidet rundt forsikring etter at Tom ble med. Vi drar også stor nytte av at han selv driver en massasjeklinikk i arbeidet med å sikre massøryrket for fremtiden. Vi er rett og slett veldig glad for at han er med på laget


Ellen M. Thoresen

Styremedlem

Om Ellen 

Ellen Margrethe Thorsen kommer fra Stavanger, er gift med Øystein og har tre sønner på 7, 4 og 2 år. Hun er opprinnelig utdannet barnehagelærer, men valgte tidlig å følge sin interesse for helse, særlig hvordan man kan optimalisere helsen på naturlige måter. I 2007 var hun ferdig utdannet refleksolog  fra Medika Nova. I 2009 fullførte hun grunnutdanning til klassisk massør ved den danske massasjeterapeuten og avspenningspedagogen Jens Melgaard. I 2014 fullførte hun grunnmedisin ved Tunsberg Medisinske skole.

Hun driver i dag egen praksis som massør ved treningssenteret Lotus Gym i Farsund. I tillegg skriver hun fagartikler for Norges Massasjeforbund, hvor hun også har vært styremedlem siden årsmøtet i mars 2017.

Ellen leide den første tiden et rom i en liten klinikk i Stavanger sentrum, samtidig som hun jobbet fulltid som barnehagelærer. I 2011 begynte hun å jobbe ved en tverrfaglig helseklinikk i Stavanger sentrum; Bjergsted Klinikken, sammen med blant annet naprapater og kommunale fysioterapeuter. Hun trivdes godt med tverrfaglig samarbeid, og opplevde at hun på den måten kunne gi klientene et enda bedre tilbud, samtidig som hun selv utviklet seg faglig.

I 2013 flyttet familien fra Stavanger til naturskjønne Farsund i Vest-Agder, hvor Ellens mor kommer fra. Her startet hun opp praksis på et lokalt treningssenter; Lotus Gym. Hun beskriver treningssenteret som et sted med lav terskel og stor takhøyde, hvor treningsgleden står i fokus. På senteret finner man folk i alle aldre fra de helt unge til godt voksne over 70 år. Senteret har crossfit-box, atletklubb (for konkurrerende vektløftere), gruppetreninger og utstyr og apparater for egentrening. To dager i uken kommer en kommunal fysioterapeut med treningsgruppe, og senteret har flere personlige trenere. Her er det muligheter for tverrfaglig samarbeid, og Ellen setter pris på å kunne gi klientene sine et godt og helhetlig behandlingstilbud ved behov. Hun har et vidt spekter av klienter, noe som gir en variert og spennende arbeidshverdag.

Ellen fikk tidlig interesse for fysioterapiorientert massasje, altså massasjebehandling med formål å lindre smerte og / eller øke funksjon. Hun synes i tillegg massasje er et utmerket verktøy for å bidra til å lindre en av våre mest utbredte plager, nemlig stress. Da hun oppdaget dypvevsmassasje følte hun seg umiddelbart «hjemme». Ellen jobber hovedsakelig med plager som stammer fra muskelspenninger, med avspenning og med prestasjonsøking for idrettsutøvere og atleter.

For Ellen er stadig faglig utvikling og oppdatering viktig, både for å kunne gi et best mulig tilbud til sine klienter og for egen del. I september 2016 var hun på kurs med den dyktige massasjeterapeuten Gary Schweitzer fra Canada. I mars 2017 deltok hun på den amerikanske massasjeterapeuten Ben Benjamin’s kurs i ortopedisk massasjeteknikk for nakkeskader. Begge kurs var i regi av Norges Massasjeforbund. Hun har som mål å kurse seg og oppdatere seg faglig årlig. Gjennom NMF har hun god tilgang på aktuelle kurs av høy kvalitet.

Massasje en del av fremtidens helsevesen?
Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til langtidssykemeldinger og uføretrygd i Norge i dag, men blir tilgodesett med svært lite forskningsmidler. Ellens opplevelse er at det offentlige helsevesenet i Norge legger lite vekt på det muskulære og på berøring som terapeutisk verktøy.  Massasje har nemlig viktige og positive egenskaper også i kraft av selve berøringen. Denne hovedvekten på berøring setter massørene som faggruppe i en særstilling i dag. Ny kunnskap om nervesystemet og dets effekt både på muskelspenninger og smerteopplevelse kommer til, og vil forhåpentligvis utvide vårt syn særlig på langvarige smertetilstander i tiden fremover. Dette er problemstillinger Ellen er engasjert i og hun tror at vi som massører kan være et viktig bidrag i fremtidens helsevesen, både som selvstendig fag og som støttefag til andre behandlingsformer.

I moderne vestlige samfunn, og særlig etter fremveksten av sosiale medier, er berøring nesten forsvunnet i det daglige. Berøring er et basalt behov hos mennesket, og uten berøring forringes livskvaliteten. Videre er det en del mennesker som opplever ensomhet og isolasjon på grunn av alderdom, sykdom eller annet. Berøringsaspektet i massasje kan være vel så viktig som teknikker for å løse opp muskelspenninger i følge Ellen.

Ellen har tro på forebygging og på å bevare en god fysisk og psykisk helse. I dag synes hun at fokuset ofte ligger for mye på å behandle allerede oppståtte plager og sykdom, og for lite på forebyggende helsearbeid. Hun mener at behandlingsbegrepet bør utvides og at man bør legge større vekt på forebygging, livskvalitet og personlig ansvar for egen helse. Massøren er ofte i en gunstig posisjon i forhold til å motivere for trening og allsidig aktivitet. Man kommer ikke utenom fysisk aktivitet hvis man ønsker å forebygge muskel- og skjelettplager.

Ellen mener at massørenes grunnkompetanse bør styrkes.  Det bør bli en større grad av standardisering av kompetanse og praksis og tittelen bør beskyttes. Hvis vi vil ut av «alternativ bransjen» må vi også leve opp til helsevesenets standard mtp kompetanse i teori og praksis, og vi må forholde oss til samme forståelsesgrunnlag og terminologi, utdyper hun. Hun mener også det er viktig å støtte seg til forskning som allerede finnes på vårt felt, og kanskje på sikt selv bidra til forskning.
Videre bør det bli et tydeligere skille mellom ulike massasjevarianter. Begrepet «massasje» rommer en mengde ulike teknikker, like fra ren velværebehandling på et Spa til fysioterapiorientert massasje i behandlingsøyemed. Det er ikke alle former for massasje som forholder seg til den medisinske forståelsen av anatomi og fysiologi. Alle former for massasje kan ha positive effekter, men differensieringen av de ulike typene massasjebehandling er ofte ikke kommunisert tydelig nok utad, etter Ellens mening.

En del av fremtidens helsevesen?
Massasje kan:
• Ha fokus på mennesket, ikke bare lidelsen / plagen
• Dekke det basale behovet for berøring
• Ha positiv effekt på livskvalitet
• Bidra med spisskompetanse på muskulatur – «The orphan child of medicine»
• Dempe smerter og plager som stammer fra muskelspenninger
• Bidra til avspenning via det autonome nervesystemet (reduserer «fight or flight»-dominans, aktiverer «rest and digest» -dominans)
• Bidra til bevisstgjøring og ansvar for egen helse


Morten Strøm-Hagen

Styremedlem


Johnny Andersson

Styremedlem

Om Johnny

Johnny har de siste 6 årene jobbet som ortopedisk massasjeterapeut i egen klinikk, Kristiansand Massasje, med avdelinger i Kristiansand og Grimstad.
Han har massørutdanning fra Axelsons i Oslo, Ortopedisk massasje fra Ben Benjamin Institute NY samt grunnfag medisin. Han er under utdanningen til KMI terapeut som Strukturell Integrering der han så langt er del sertifisert Structural Bodyworker. Johnny har tidligere yrkesbakgrunn som sertifiseringsleder i FORCE Technology Norway, som er nordens største tilbyder av kurs og sertifisering innen inspeksjon av sveis, stålkonstruksjoner og offshore installasjoner.

Han har bachelorgrad i IT og infosystem, samt mastergrad i infosystemer. Ellers er han en aktiv person med sort belte i jujutsu, Trener 1 i Norges Idrettsforbund og Ketlebellsinstuktør. Han har 10 år som sportslig leder i Norges mestvinnende jujutsuklubb, Kristiansand Ju Jitsu Klubb.

Johnny ønsker med sin kompetanse å bidra med utviklingen av NMF som forbund, og da spesielt å oppnå et samarbeid med forsikringsselskapene i forhold til at klientene våre skal få dekket behandling hos NMF godkjente terapeuter. Han har flere tanker og ideer om hvordan NMF kan bli tydeligere både ut til forbruker men også hvordan det kan settes noen konkrete krav til NMF medlemmene som igjen kan heve kvalitetssikringen til forbundet. Han ønsker å jobbe for videre vekst organisatorisk samt også i forhold til å bidra til å styrke utdanningstilbudet for massasjeterapeuten i Norge.


Bente Løkke-Sørensen

Varamedlem

Om Bente

Bente ble utdannet massør hos Jens Melgård i 2009 og i 2013 sertifisert Structural Bodyworker. Hun er i tillegg utdannet hudterapeut fra Bio Medicus.

Bente er svært opptatt av utvikling og deltar regelmessig på fagrelaterte kurs for å utvide sin faglige horisont og slik tilby sine klienter best mulig behandling. Bente driver eget AS der Timian klinikk er et underselskap hvor hun har sin praksis.

Hun er i denne perioden politisk aktiv som lokalpolitiker i bydel Nordstrand. Hun er motivert til å aktivt bidra i styret også med tanke på å kunne engasjere seg i videre styreverv ved neste valg. Hun er positiv og ressurssterk. Bente ønsker å bidra med å øke markedsføringskanaler og å få enda mer synlighet av forbundet i Norge.

Hun har jobbet i reklamebransjen i Sandnes, der hun bodde med sin mann og 4 barn i 27 år. Nå er familien flyttet hjem til Østlandet og har de siste 6 årene bodd i Oslo. I Sandnes var hun også engasjert i lokalpolitikken, da i bystyret i Sandnes kommune. Av annen bakgrunn har hun lang erfaring med administrasjon og personal i reklamebransjen. Hun har ellers vært medlem i NMF siden 2011 og ser frem til å engasjere seg i NMF og kunne bidra med vekst.


Shino Wilberg

Varamedlem

Om Shino

Shino jobber som massasjeterapeut på Ringerike kiropraktiske senter. Han har en idrettsfaglig og allsidig bakgrunn, og han er en engasjert og kunnskapsrik
massasjeterapeut, nylig utdannet fra Axelsons i 2018.

På fritiden driver han aktivt med Judo og flere andre grener innen kampsport og er svært opptatt av
selvforsvar.

Shino har en selvkomponert bachelor innen idrett, pedagogikk og helsefag. Han har hatt ulike roller innen studentpolitikken og vært sekretær, nestleder og leder i studentrådsstyret. Han er kursholder i organisasjon og har blant annet holdt tillitsvalgt kurs for tillitsvalgte på høgskolen i Telemark.

Han mener at faglig utvikling og bevissthet i forhold til massøryrkets utfordringer og veien mot å bli anerkjent som en seriøs behandleraktør i samfunnet hos det offentlige helsenorge, er svært viktige saker å jobbe for.

Han brenner for å bygge opp NMF sin struktur der hans konkrete bidrag er å koordinere/lede lokallag og slik oppnå en levende organisasjon. Han fikk mandat til å starte to lokallag for NMF på årsmøte i 2017. Lokallagene er foreløpig opprettet i Vestfold og Buskerud og skal fungere som både en faglig og en sosial arena for NMFs medlemmer. Målet er at det etterhvert også dannes lokallag i resten av landet. Shino er en flott representant for de nyutdannede massørene i forbundet vårt.


Etisk råd

Etisk råd og etiske regler er et krav fra myndighetene til alle behandlerorganisasjoner. Klienter, utøvere og andre faggrupper kan få sine saker prøvd etter NMFs etiske regler. De etiske reglene forplikter alle medlemmer i NMF.Spørsmål om etisk råd, klagebehandling og MNFs etiske regler kan stilles til medlemmene i etisk råd:


Marit Broch Johansen
Leder

Renate Ellefsen Gjernes
Medlem

Anette Torp
Medlem

Kai Kjartan Høgberg
Medlem

Wenche Haugen Slavolden
Varamedlem


Valgkomité


Therese Hansen

Katrin Schulze

Kari Lise Herland

Styret i NMF

Vivi Ann Waggestad

Styreleder

Om Vivi Ann

Vivi Ann er utdannet massør og muskelterapeut (nå massasjeterapeut) fra IFH i 2004 og har siden vært aktiv kursdeltaker innen varierte fagrelaterte områder som Ben Benjamin, Anatomy Trains og Gary Schweitzer. Hun har jobbet fulltid i faget siden 2005 og har lang erfaring i NMF styresammenheng, først som styremedlem i 9 år og de siste 2 årene som styreleder. Vivi Ann kjenner vi som en sprudlende positiv dame med meget gode lederegenskaper. Hun er et arbeidsjern uten sidestykke og noen ganger lurer vi på om hun har fått innvilget flere timer i døgnet enn hva vi andre dødelige har. Hun er diplomatisk og rettferdig og har en flott evne til å kommunisere og engasjere. Hun har tidligere utdannings- og arbeidsbakgrunn fra BI med økonomi, markedsføring og ledelse.

Som styreleder ønsker Vivi Ann å legge til rette for mer engasjement, skapervilje, effektivitet og gjennomføringskraft innad i styret og øke graden av samarbeid med administrasjonen.

Hun ønsker å nyttiggjøre seg av sin bakgrunn innen markedsføring og delegere oppgaver etter interesser.

Hun er sikker på at vi skal klare å utvikle Norges Massasjeforbund til en enda mer moderne, effektiv og solid organisasjon som har de beste hensikter og produkter som bidrar til støtte og vekst for medlemmene våre og bransjen.

Tom E. Ødegård

Nestleder

Om Tom

Tom har vært styremedlem siden 2016. Med sin brede erfaring og store kontaktnett har han allerede blitt en viktig medspiller i Norges Massasjeforbund. Tom eier i tillegg Colosseum Spa og det er verdifult og lærerrikt for oss i styret og administrasjonen å jobbe så tett med en massør som driver en massasjeklinikk.

Tom er utdannet massør og akupuktør, i tillegg til ingeniør og markedsøkonom. Han har bred erfaring både fra offentlig og privat sektor over mange år, både som leder og fagperson. Han har vært massør i 10 år og har eiet og drevet Colosseum Spa i 9 år. Tom vil bidra med arbeidserfaring og tverrfaglig kompetanse. I Norges Massasjeforbund er han medlem av Kontrakts- og arbeidsavtaleutvalget og Arbeidsgruppe forsikring.

Tom ønsker å bruke sitt brede kontaktnett til nytte for organisasjonen og ønsker mer fokus på kompetanse. Hans hjertesak er at massasje som behandlingsform skal bli akseptert som godskjent behandlingsform av leger og forsikringselskap.

Tom er bevisst på  massasjefagets muligheter og vi kan få til gode resultater ved mange av de plager og sykdommer som er livsstilsrelaterte.

Utfordringer er kompetanse og økonomi for den enkelte utøver, derfor ønsker han også å løfte NMF frem som et kompetansesenter for massører.

Med Tom i styret er det mange arbeidstimer spart fordi han rett og slett har mye erfaring og godt kontaktnett. Vi har fått syvmilstøvler i arbeidet med kontrakter og også arbeidet rundt forsikring etter at Tom ble med. Vi drar også stor nytte av at han selv driver en massasjeklinikk i arbeidet med å sikre massøryrket for fremtiden. Vi er rett og slett veldig glad for at han er med på laget

Ellen M. Thoresen

Styremedlem

Om Ellen 

Ellen Margrethe Thorsen kommer fra Stavanger, er gift med Øystein og har tre sønner på 7, 4 og 2 år. Hun er opprinnelig utdannet barnehagelærer, men valgte tidlig å følge sin interesse for helse, særlig hvordan man kan optimalisere helsen på naturlige måter. I 2007 var hun ferdig utdannet refleksolog  fra Medika Nova. I 2009 fullførte hun grunnutdanning til klassisk massør ved den danske massasjeterapeuten og avspenningspedagogen Jens Melgaard. I 2014 fullførte hun grunnmedisin ved Tunsberg Medisinske skole.

Hun driver i dag egen praksis som massør ved treningssenteret Lotus Gym i Farsund. I tillegg skriver hun fagartikler for Norges Massasjeforbund, hvor hun også har vært styremedlem siden årsmøtet i mars 2017.

Ellen leide den første tiden et rom i en liten klinikk i Stavanger sentrum, samtidig som hun jobbet fulltid som barnehagelærer. I 2011 begynte hun å jobbe ved en tverrfaglig helseklinikk i Stavanger sentrum; Bjergsted Klinikken, sammen med blant annet naprapater og kommunale fysioterapeuter. Hun trivdes godt med tverrfaglig samarbeid, og opplevde at hun på den måten kunne gi klientene et enda bedre tilbud, samtidig som hun selv utviklet seg faglig.

I 2013 flyttet familien fra Stavanger til naturskjønne Farsund i Vest-Agder, hvor Ellens mor kommer fra. Her startet hun opp praksis på et lokalt treningssenter; Lotus Gym. Hun beskriver treningssenteret som et sted med lav terskel og stor takhøyde, hvor treningsgleden står i fokus. På senteret finner man folk i alle aldre fra de helt unge til godt voksne over 70 år. Senteret har crossfit-box, atletklubb (for konkurrerende vektløftere), gruppetreninger og utstyr og apparater for egentrening. To dager i uken kommer en kommunal fysioterapeut med treningsgruppe, og senteret har flere personlige trenere. Her er det muligheter for tverrfaglig samarbeid, og Ellen setter pris på å kunne gi klientene sine et godt og helhetlig behandlingstilbud ved behov. Hun har et vidt spekter av klienter, noe som gir en variert og spennende arbeidshverdag.

Ellen fikk tidlig interesse for fysioterapiorientert massasje, altså massasjebehandling med formål å lindre smerte og / eller øke funksjon. Hun synes i tillegg massasje er et utmerket verktøy for å bidra til å lindre en av våre mest utbredte plager, nemlig stress. Da hun oppdaget dypvevsmassasje følte hun seg umiddelbart «hjemme». Ellen jobber hovedsakelig med plager som stammer fra muskelspenninger, med avspenning og med prestasjonsøking for idrettsutøvere og atleter.

For Ellen er stadig faglig utvikling og oppdatering viktig, både for å kunne gi et best mulig tilbud til sine klienter og for egen del. I september 2016 var hun på kurs med den dyktige massasjeterapeuten Gary Schweitzer fra Canada. I mars 2017 deltok hun på den amerikanske massasjeterapeuten Ben Benjamin’s kurs i ortopedisk massasjeteknikk for nakkeskader. Begge kurs var i regi av Norges Massasjeforbund. Hun har som mål å kurse seg og oppdatere seg faglig årlig. Gjennom NMF har hun god tilgang på aktuelle kurs av høy kvalitet.

Massasje en del av fremtidens helsevesen?
Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til langtidssykemeldinger og uføretrygd i Norge i dag, men blir tilgodesett med svært lite forskningsmidler. Ellens opplevelse er at det offentlige helsevesenet i Norge legger lite vekt på det muskulære og på berøring som terapeutisk verktøy.  Massasje har nemlig viktige og positive egenskaper også i kraft av selve berøringen. Denne hovedvekten på berøring setter massørene som faggruppe i en særstilling i dag. Ny kunnskap om nervesystemet og dets effekt både på muskelspenninger og smerteopplevelse kommer til, og vil forhåpentligvis utvide vårt syn særlig på langvarige smertetilstander i tiden fremover. Dette er problemstillinger Ellen er engasjert i og hun tror at vi som massører kan være et viktig bidrag i fremtidens helsevesen, både som selvstendig fag og som støttefag til andre behandlingsformer.

I moderne vestlige samfunn, og særlig etter fremveksten av sosiale medier, er berøring nesten forsvunnet i det daglige. Berøring er et basalt behov hos mennesket, og uten berøring forringes livskvaliteten. Videre er det en del mennesker som opplever ensomhet og isolasjon på grunn av alderdom, sykdom eller annet. Berøringsaspektet i massasje kan være vel så viktig som teknikker for å løse opp muskelspenninger i følge Ellen.

Ellen har tro på forebygging og på å bevare en god fysisk og psykisk helse. I dag synes hun at fokuset ofte ligger for mye på å behandle allerede oppståtte plager og sykdom, og for lite på forebyggende helsearbeid. Hun mener at behandlingsbegrepet bør utvides og at man bør legge større vekt på forebygging, livskvalitet og personlig ansvar for egen helse. Massøren er ofte i en gunstig posisjon i forhold til å motivere for trening og allsidig aktivitet. Man kommer ikke utenom fysisk aktivitet hvis man ønsker å forebygge muskel- og skjelettplager.

Ellen mener at massørenes grunnkompetanse bør styrkes.  Det bør bli en større grad av standardisering av kompetanse og praksis og tittelen bør beskyttes. Hvis vi vil ut av «alternativ bransjen» må vi også leve opp til helsevesenets standard mtp kompetanse i teori og praksis, og vi må forholde oss til samme forståelsesgrunnlag og terminologi, utdyper hun. Hun mener også det er viktig å støtte seg til forskning som allerede finnes på vårt felt, og kanskje på sikt selv bidra til forskning.
Videre bør det bli et tydeligere skille mellom ulike massasjevarianter. Begrepet «massasje» rommer en mengde ulike teknikker, like fra ren velværebehandling på et Spa til fysioterapiorientert massasje i behandlingsøyemed. Det er ikke alle former for massasje som forholder seg til den medisinske forståelsen av anatomi og fysiologi. Alle former for massasje kan ha positive effekter, men differensieringen av de ulike typene massasjebehandling er ofte ikke kommunisert tydelig nok utad, etter Ellens mening.

En del av fremtidens helsevesen?
Massasje kan:
• Ha fokus på mennesket, ikke bare lidelsen / plagen
• Dekke det basale behovet for berøring
• Ha positiv effekt på livskvalitet
• Bidra med spisskompetanse på muskulatur – «The orphan child of medicine»
• Dempe smerter og plager som stammer fra muskelspenninger
• Bidra til avspenning via det autonome nervesystemet (reduserer «fight or flight»-dominans, aktiverer «rest and digest» -dominans)
• Bidra til bevisstgjøring og ansvar for egen helse

Morten Strøm-Hagen

Styremedlem

Johnny Andersson

Styremedlem

Om Johnny

Johnny har de siste 6 årene jobbet som ortopedisk massasjeterapeut i egen klinikk, Kristiansand Massasje, med avdelinger i Kristiansand og Grimstad.
Han har massørutdanning fra Axelsons i Oslo, Ortopedisk massasje fra Ben Benjamin Institute NY samt grunnfag medisin. Han er under utdanningen til KMI terapeut som Strukturell Integrering der han så langt er del sertifisert Structural Bodyworker. Johnny har tidligere yrkesbakgrunn som sertifiseringsleder i FORCE Technology Norway, som er nordens største tilbyder av kurs og sertifisering innen inspeksjon av sveis, stålkonstruksjoner og offshore installasjoner.

Han har bachelorgrad i IT og infosystem, samt mastergrad i infosystemer. Ellers er han en aktiv person med sort belte i jujutsu, Trener 1 i Norges Idrettsforbund og Ketlebellsinstuktør. Han har 10 år som sportslig leder i Norges mestvinnende jujutsuklubb, Kristiansand Ju Jitsu Klubb.

Johnny ønsker med sin kompetanse å bidra med utviklingen av NMF som forbund, og da spesielt å oppnå et samarbeid med forsikringsselskapene i forhold til at klientene våre skal få dekket behandling hos NMF godkjente terapeuter. Han har flere tanker og ideer om hvordan NMF kan bli tydeligere både ut til forbruker men også hvordan det kan settes noen konkrete krav til NMF medlemmene som igjen kan heve kvalitetssikringen til forbundet. Han ønsker å jobbe for videre vekst organisatorisk samt også i forhold til å bidra til å styrke utdanningstilbudet for massasjeterapeuten i Norge.

Bente Løkke-Sørensen

Varamedlem

Om Bente

Bente ble utdannet massør hos Jens Melgård i 2009 og i 2013 sertifisert Structural Bodyworker. Hun er i tillegg utdannet hudterapeut fra Bio Medicus.

Bente er svært opptatt av utvikling og deltar regelmessig på fagrelaterte kurs for å utvide sin faglige horisont og slik tilby sine klienter best mulig behandling. Bente driver eget AS der Timian klinikk er et underselskap hvor hun har sin praksis.

Hun er i denne perioden politisk aktiv som lokalpolitiker i bydel Nordstrand. Hun er motivert til å aktivt bidra i styret også med tanke på å kunne engasjere seg i videre styreverv ved neste valg. Hun er positiv og ressurssterk. Bente ønsker å bidra med å øke markedsføringskanaler og å få enda mer synlighet av forbundet i Norge.

Hun har jobbet i reklamebransjen i Sandnes, der hun bodde med sin mann og 4 barn i 27 år. Nå er familien flyttet hjem til Østlandet og har de siste 6 årene bodd i Oslo. I Sandnes var hun også engasjert i lokalpolitikken, da i bystyret i Sandnes kommune. Av annen bakgrunn har hun lang erfaring med administrasjon og personal i reklamebransjen. Hun har ellers vært medlem i NMF siden 2011 og ser frem til å engasjere seg i NMF og kunne bidra med vekst.

Shino Wilberg

Varamedlem

Om Shino

Shino jobber som massasjeterapeut på Ringerike kiropraktiske senter. Han har en idrettsfaglig og allsidig bakgrunn, og han er en engasjert og kunnskapsrik
massasjeterapeut, nylig utdannet fra Axelsons i 2018.

På fritiden driver han aktivt med Judo og flere andre grener innen kampsport og er svært opptatt av
selvforsvar.

Shino har en selvkomponert bachelor innen idrett, pedagogikk og helsefag. Han har hatt ulike roller innen studentpolitikken og vært sekretær, nestleder og leder i studentrådsstyret. Han er kursholder i organisasjon og har blant annet holdt tillitsvalgt kurs for tillitsvalgte på høgskolen i Telemark.

Han mener at faglig utvikling og bevissthet i forhold til massøryrkets utfordringer og veien mot å bli anerkjent som en seriøs behandleraktør i samfunnet hos det offentlige helsenorge, er svært viktige saker å jobbe for.

Han brenner for å bygge opp NMF sin struktur der hans konkrete bidrag er å koordinere/lede lokallag og slik oppnå en levende organisasjon. Han fikk mandat til å starte to lokallag for NMF på årsmøte i 2017. Lokallagene er foreløpig opprettet i Vestfold og Buskerud og skal fungere som både en faglig og en sosial arena for NMFs medlemmer. Målet er at det etterhvert også dannes lokallag i resten av landet. Shino er en flott representant for de nyutdannede massørene i forbundet vårt.

Etisk råd

Etisk råd og etiske regler er et krav fra myndighetene til alle behandlerorganisasjoner. Klienter, utøvere og andre faggrupper kan få sine saker prøvd etter NMFs etiske regler. De etiske reglene forplikter alle medlemmer i NMF.

Spørsmål om etisk råd, klagebehandling og MNFs etiske regler kan stilles til medlemmene i etisk råd:

Marit Broch Johansen
Leder

Renate Ellefsen Gjernes
Medlem

Anette Torp
Medlem

Kai Kjartan Høgberg
Medlem

Wenche Haugen Slavolden
Varamedlem

Valgkomité

Therese Hansen

Katrin Schulze

Kari Lise Herland