Nyheter

Norges Massasjeforbund har stor tro og god nytteverdi av et godt samarbeid med store og seriøse terapeutforbund. I november hadde vi møte med Norske Naturterapeuters Hovedorganis

Massasjeforbundet utfører nå en spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte som tilbyr/benytter bedriftmassasje. Vi håper flest mulig tar seg tid til å besvare, undersøkel

Arendalsuka er en viktig arena for å møte politikere, næringslivet, tverrfaglige kollegaer og publikum der ute. Norges Massasjeforbund ønsker også i år å delta aktivt for å

Dagen markeres i NMF og terapeutforbund i alle de nordiske landene for å skape oppmerksomhet og kunnskap om behandlingsformen massasje, som både er trygg og medikamentfri. Norges

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Temaet i år er "Livet under og etter en pandemi. Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp."

Norges Massasjeforbund er kvalitetsforbundet for helserettet massasjeterapi og består av godt utdannede og seriøse medlemmer. NMF´s medlem Alexandros Katzilierakis er én av de.

Den 12.mai er Massasjens Dag. Massasjens Dag er et felles nordisk initiativ som setter klassisk massasjeterapi på dagsorden som en helserelatert, trygg og effektiv behandlingsform