Norges Massasjeforbund´s Klinikkforsikring

NMF har fremforhandlet en meget god obligatorisk klinikkforsikring for sine medlemmer. Dette er et eksklusivt tilbud som bare gjelder NMF´s medlemmer, og som vi anbefaler alle å tegne. Er du fast ansatt behøver du ikke tenke så mye på forsikringer i jobben. Som selvstendig næringsdrivende derimot, kan du komme ille ut om du ikke har de riktige forsikringene.

Norges Massasjeforbund har en gunstig forsikringspakke for medlemmene – som inkluderer alt du trenger når du driver egen klinikk. Norges Massasjeforbund og SMB Norge har gleden av å kunne tilby markedets beste klinikkforsikring eksklusivt for forbundets medlemmer nå gjennom forsikringsmegler Kapitol.

Forsikringen er obligatorisk for våre ordinære medlemmer, men dersom du ikke har behov for forsikringspakken kan du benytte deg av reservasjonsretten med frist 30.september 2023. Logg inn som medlem på min siden; intranettet for å se hvordan du gjør dette. 

Avtalen som er inngått inneholder:

  • Klinikkforsikring
  • Yrkesskadeforsikring
  • Gruppeliv (død)
  • Kontoransvar

Som ordinært medlem ber vi deg om å logge inn på intranettet for ytterligere informasjon, priser, vilkår og poliser. Fra 1/9-23 vil vi fakturere kun én gang årlig. Dette for å spare administrative og økonomiske utgifter.

Vi anbefaler deg å gå gjennom forsikringene du har per i dag, for å sjekke både pris og hva de inkluderer. Vi er sikre på at du vil komme mye bedre ut med denne klinikkforsikringen. Vegard Kleven hjelper deg ev. med å si opp forsikringer du har, dersom du ønsker. Han kan også tilby utvidet forsikringsordning, etter avtale.

Viktig å merke seg:
For å ha rett på dekning under yrkesskadeforsikringen stilles det krav om at den selvstendig næringsdrivende har tegnet frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden. Ved å tegne frivillig yrkesskadetrygd vil den selvstendig næringsdrivende både ha rett til særytelser ved yrkesskade gjennom NAV samt rett til dekning under yrkesskadeforsikringen dersom vilkårene for rett til erstatning for øvrig er oppfylt.

Alle personer under 67 år som i sin ervervsmessige virksomhet har en forventet årsinntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp (per 1. mai 2023 er 118 620 kroner) kan tegne frivillig yrkesskadetrygd. Den frivillige yrkesskadetrygden gjelder fra det tidspunktet NAV mottar søknaden og tegnes for minst ett kalenderår. Merk at den frivillige yrkesskadetrygden først trer i kraft dersom premien er betalt innen fire uker etter at du har fått melding om at søknaden er innvilget.

Ytterligere informasjon om frivillig yrkesskadetrygd og søknadsskjema finner dere på NAVs nettside (nav.no) ved å søke på frivillig yrkesskadetrygd i søkefeltet.

Om du driver et AS og er ansatt i eget AS trenger du ikke tegne frivillig yrkesskade hos NAV, men du må ha dokumentasjon på arbeidsforholdet.

Dokumentasjon på at en er ansatt i eget AS vil kunne dokumenteres gjennom utskrift fra AA registeret. Arbeidsgiver er pliktig til å rapportere alle sine arbeidstakere til registeret via a-ordningen.

For deg som privatperson er det etablert en innsynstjeneste slik at du kan se arbeidsforhold som din(e) arbeidsgiver(e) har rapportert til Aa-registeret etter 1.januar 2015. Inne i denne tjenesten finnes det også en mulighet for å skrive ut det som er rapportert. Ytterligere informasjon om AA registeret finner en på NAVs nettside; https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/aa-registeret-og-a-meldingen

Covid 19:

Fra og med 01.03.20 er covid-19 med alvorlige komplikasjoner omfattet av listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning, jf FOR-2020-04-07-726 om endring i forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. De nye reglene gjelder både yrkesskadereglene i folketrygden og yrkesskadeforsikringsloven. Reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet, men gjelder også ansatte der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. Om en person anses å falle inn under forskriften om yrkessykdommer vil måtte vurderes konkret i hver sak.

Mer informasjon og spørsmål stilles Forsikringsagent Vegard Kleven fra Kapitol.
Mobil: 48 00 42 23 eller Mail: Vegard.Kleven@kapitol.no.

 

Web: Berit Skyttern