Et aktivt forbund i ryggen – velg Norges Massasjeforbund!

Etablert forbund og fagmiljø

Som medlem av Norges Massasjeforbund er du del av et etablert fagmiljø og et forbund som jobber aktivt og seriøst for Massører MNMF og Massasjeterapeuter MNMF i bransjen. Et medlemskap i NMF er et kvalitetsstempel utad!

NMF ble etablert i 1995. NMF-logoen har med årene utviklet seg til å bli en merkevare i den seriøse delen av bransjen, og klinikker som ønsker å ansette Massører trakter etter medlemmer i Norges Massasjeforbund.

NMF er et særforbund som bruker alle sine ressurser på klassiske massører; – Massør MNMF og Massasjeterapeut MNMF. Forbundet jobber for kvalitet og god utdanning innen yrket. Det er slik vi kan bli trygge terapeuter og ivareta pasientsikkerheten.

Studentmedlemskap er gratis inkludert forsikring (inntil 2 år). Etter utdanning er det tid for fullverdig medlemskap. Noen ganger ser man bare på pris. “Dersom jeg oppnår en god forsikringsavtale og mva-unntak så er det greit tenker kanskje noen….”, men innholdet i medlemskapet rommer så mye mer, og vi vil komme nærmere inn på alle fordelene det inneholder for deg og vår bransje i denne artikkelen.

Prisen er pr. i dag kr. 3.170 inkludert forsikring, og for deg som oppgraderer fra student til Massør/Massasjeterapeut etter 1.7.19 koster det kr. 1.760 inkludert forsikring ut året. Sjekk gjerne hva andre kvalitetsorganisasjoner som f.eks Osteopatforbundet, Akupunkturforeningen og Naprapatforbundet tar i kontingent og forsikring for å jobbe godt for sine medlemmer.

En bærekraftig økonomi gjør at forbundet får utrettet mer for medlemmene og yrket vårt.

Medlemskontingenten gir tilbake 

Norges Massasjeforbund har bl.a disse rabatterte tilbudene til deg som medlem:

Lag video for din virksomhet med 100 % eie rett. VDL Video Marketing anbefaler å benytte video i sin markedsføring. Video er en raskt økende markedsføringskanal som kan ligge på din nettside, benyttes i epost, annonsering, facebook m.m.
En gratis konsultasjon hos Nordia Law advokatfirma til det du måtte ønske
Utstyr fra Gymo 15 %
Utstyr Silverlines 10-40 %
Utstyr fra Fysiopartner 15 %
Journalsystem Pro Med Mini 20 %
Betalingsterminal Verifone – 16 % på leiepris

NMF ønsker å fremforhandle flere avtaler som kommer til nytte for våre medlemmer.

Forsikringsavtale med Gjensidige

Det er viktig at du som behandler har en god ansvarsforsikring. Gjensidige Forsikring er et anerkjent selskap hvor du gjennom medlemskapet blir tilbudt en meget god ansvarsforsikring. Egenandelen er svært lav (kr. 6.000) og forsikringen kan gjelde opp til kr. 10 millioner.

Mva-unntaket  – NMF vil jobbe for at dette beholdes!

Som fullverdig medlem i NMF hjelper vi deg inn i Registeret for utøvere av alternativ behandling for mva-unntak på 25 %. Det er politisk uenighet om dette skal beholdes eller ikke, og NMF mener at det bør knyttes fagkrav til ordningen.  Derfor er det viktig å ha et forbund i ryggen som jobber for deg og bransjen også i politiske saker som denne.

Norges Massasjeforbund arrangerer kurs for medlemmene

Som medlem i NMF vil du få tilbud om å delta på kurs en til to ganger i året. Flere av kursholderne vi har hatt opp gjennom årene er verdensskjente i bransjen. Kursene er rabatterte og du vil alltid tjene på å melde deg på inn “early bird” fristen.

Nyhetsbrev – følg med!

Viktig informasjon blir sendt via nyhetsbrev på e-post gjennomsnittlig ca. en gang i måneden, Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ta seg tid til å lese disse. Det er også via nyhetsbrevene at det digitale medlemsbladet “Massasjeterapeuten” blir distribuert.

Norges Massasjeforbund har ressurssene!

NMF er forbundet i massasje-bransjen hvor det skjer mye aktivitet, og i mars i år ble det for første gang holdt en stor Fagkonferanse på Litteraturhuset. Alle medlemmer og relevante foredragsholdere fra bransjen ble invitert. Det stoppet opp på 100 påmeldte da det var antallet lokalet kunne romme. Fagkonferanse viste at NMF blir sett på som en seriøs aktør av andre profesjonsorganisasjoner. NMF ønsker å styrke samarbeidet med Naprapatforeningen, Akupunkturforeningen og Osteopatforbundet da dette både er naturlig og kan gi enda bedre legetimitet. Presentasjonene fra Fagkonferansen finner du ved å logge inn som medlem på www.massasjeforbundet.no under intranett. Her er det mye nyttig stoff forbeholdt medlemmer.

I tillegg til to ansatte har vi et arbeidende styre og flere viktige arbeidsgrupper slik som bl.a:

Strategiutvalget
Markedsutvalget
Etablererutvalget
Forsknings- og utdanningsutvalget

Alle utvalgene har ulike formål og er satt sammen av litt forskjellig ressurspersoner. Fellesnevneren er at det jobbes for medlemsmassen. Strategiutvalget organiserte Fagkonferansen 2019, og vil også jobbe med langsiktig strategi for NMF. Rimelig markedsmateriell er noe NMF tilbyr sine medlemmer, og i den forbindelse har Markedsutvalget bl.a utarbeidet den nyeste brosjyren “Massasjeterapi”. Utvalget hadde nær kontakt med Forbrukertilsynet som godkjente brosjyrens innhold (så langt det lar seg gjøre) i henhold til Markedsføringsloven. Markedsutvalget har også laget video om klassisk massasje samt flere digitale plakater som hyppig deles av våre medlemmer på nettet. Etablererutvalget er en ressurs for både studentmedlemmer og ferdig utdannede Massører/Massasjeterapeuter. Det arrangeres ca. en til to møter på kveldstid pr. år med temaer som er relevante i forhold til det å etablere seg og lykkes i yrket. Ofte er det innslag fra noen som allerede driver godt, for å dele av sin erfaring om veien mot målet. Disse møtene er en god arena for nettverksbygging, samtidig som det er sosialt og hyggelig. Forsknings- og utdanningsutvalget  er et rådgivende fagutvalg for NMF i spørsmål som omhandler forskning og utdanning innen massasjefaget. Egen epostadresse for utvalget er: NMF_FoU@massasjeforbundet.no.

Bare i høst skjer det mye; 18 – 20 oktober vil NMF delta på Rygghelgen hvor Ryggforeningen er arrangør, 8 – 11 november stiller vi med stand på Body Mind Spirit messen på Norges Varemesse og 1 – 3 november arrangeres kurs med Til Luchau;- bare for å nevne noe.

Det er NMF som har kapasiteten til å jobbe både for deg direkte og i et større perspektiv for en trygg og seriøs bransje.

Mye innhold på www.massasjeforbundet.no

NMF jobber stadig opp mot nettsideleverandøren vår for å forbedre hjemmesiden ytterligere. Publikum kan finne mye stoff om massasje slik som f.eks. forskningsbaserte og webvennlige artikler som er lett å dele på sosiale medier. Det er også enkelt for potensielle kunder å finne deg som massør under “Finn Massør”. Du som medlem har tilgang til enda mye mer. Etter at du har logget deg inn vil du finne en intranett meny med informasjon, billedgalleri, flere artikler m.m.

Organisasjonssiden på Facebook

Norges massasjeforbund har en offentlig organisasjonsside på Facebook som alle kan følge med på. NMF´s offentlige side er i høyeste grad med på å synliggjøre seriøse massører/massasjeterapeuter og vårt yrke. Vi er en viktig del av behandlerbransjen, så det å spre budskapet om hva vi gjør, og i hvilke fora vi deltar i, er informasjonsarbeid som prioriteres.

NMF Medlemsforum på Facebook

I tillegg så har vi en egen Facobook side forbeholdt alle medlemmene i NMF. Denne heter Facebook Medlemsforum. Det er en stor verdi i å ha et slikt forum. Her foregår det faglige diskusjoner, deling av aktuelle artikler og deling av all slags informasjon som er relevant for medlemmene. Alle type spørsmål er aktuelle, og det finnes alltid aktive medlemmer som har gode tips.

NMF på Instagram

Følg Norges Massasjeforbund på Instagram. Her legges det ut relevante bilder fra små og store begivenheter som NMF arrangerer, arbeider med eller deltar på.

Visste du at NMF produserer dette medlemsbladet 4 ganger i året ?

Medlemmene i Norges Massasjeforbund har en god stund ønsket seg et medlemsblad. Med et arbeidende styre, administrasjonen og andre ressurspersoner blir det gitt ut et digitalt blad via nyhetsbrev til våre medlemmer. Medlemsbladet heter “Massasjeterapeuten”, og som innlogget medlem kan du også lese tidligere utgaver.

Avslutningsvis vil vi oppfordre deg til å delta på NMF´s årsmøte som normalt holdes i mars. Der kan du som medlem være med på å påvirke, forbedre og bestemme i forhold til saker du mener er viktig.

Som medlem i Norges Massasjeforbund er du del av et aktivt og faglig godt etablert miljø.

Det er verdifullt å ha et seriøst forbund i ryggen som gjør en innsats for sine medlemmer, bransjen og vårt flotte yrke!

Web: Berit Skyttern