Moms på massasje fra 1.1.2021

Hovedpunkter

Netto omsetning (uten moms) < 50.000 kroner

Ingen forskjell fra 2020. Alt du gjør i 2020, kan du gjøre i 2021

 

Netto omsetning (uten moms) = 50.000 kroner

Nå blir du momspliktig. Første krone du fakturerer, etter du i 2021 har akkumulert solgt massasje for 50.000 kroner blir momspliktig.

Den dagen dette skjer, må du gjøre følgende:

 

Gå inn på Skatteetaten.no, nærmere bestemt:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere/

Trykk på:

Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregistreret må:
 • Kreve inn merverdiavgift på vegne av staten
 • Betale merverdiavgift for varer og tjenester du kjøper for virksomheten i Norge
 • Beregne hvor mye mva du skal betale når du importerer varer for virksomheten
 • Rapportere til Skatteetaten hvor mye merverdiavgift du har betalt og krevd inn.
 • Betale forskjellen mellom den merverdiavgiften du tar inn på dine salg (utgående merverdiavgift) og den merverdiavgiften du betaler for innkjøpene dine (inngående merverdiavgift).

 

Netto omsetning (uten moms) > 50.000 kroner

All omsetning fra dagen du passerer 50.000 kroner skal Staten ha moms fra.

Du kan dog IKKE legge moms på tjenestene, før du har fått godkjent moms-søknaden og fått momsnummeret ditt.

Fakturering:
Legg på tekst: Moms vil bli etterfakturert.

Kontantbetaling:

Dette er en utfordring. Ulike løsningsmodeller finnes.

 • Du opprettholder prisene som før, og bedriften din betaler for momsen.
  (Anbefales ikke)
 • Du beslutter nye priser inkl. moms, og starter med disse prisene fra den dato du ønsker eller fra dato når du passerer 50.000 kroner grensen.
  Kvitteringen kan IKKE vise noe beløp for moms. Du må legge inn pris inkl. påslaget i dine prislister og betalingsterminal/kassesystem – med moms = 0 %
  (Anbefalt løsning)
 • Det finnes sikkert andre løsninger, for mellomperioden – frem til du kan kreve inn moms.

Eksempler:

 

Gavekort solgt i 2020

Flere muligheter

Alt salg blir momspliktig, fra den dagen du passerer en netto omsetning på 50.000 kr

1.Kunden må betale påslaget du setter / momsen i 2021

2. Du setter opp nye tider, tilpasset gavekort multiplisert med 80% = beløp før momspåslag.
Eksempel: gavekort solgt i 2020 for 1000 kroner – for 90 minutter i 2020.
1000 kroner / 90 min = 11,11 kr/min.

1000 kr *0,8 = 800 kroner. (800 *1,25=1000).
Du gir 72 min behandling (800 kr / 11,11 kr/min = 72 min)

Du taper ikke noe økonomisk.
Kunden slipper å betale ekstra – og får utnyttet hele gavekortet.

 

Dagen du mottar ditt nye momsnummer

Kvittering fra bankterminal må endres: organisasjonsnummer må legges inn med MVA til slutt (se på en kvittering fra en butikk du handler i, hvordan det står):

Organisasjonsnummer NO-xxx xxx xxx MVA

I kassesystemet ditt, må du legge inn at alt salg skal ha 25% mva.

Husk også å justere ned prisene dine med 20%, slik at nettopris + mva = den bruttopris du ønsker at kunden betaler (= lik prisen i forslag 2 over).

Send ut nye momsfaktura for de faktura du har sendt ut, etter at firma kom over 50.000 kroner i omsetning.

 

Utgående moms / inngående moms

Utgående moms = alt du selger skal ha 25% moms (såfremt du driver kun med salg av massasje og annet momspliktig varesalg).

Inngående moms = alle momspliktige varer du kjøper.
Faktura du mottar skal ha spesifisert beløpet for moms, for at du skal kunne bokføre inngående moms.

Finnes det unntak og spesielle tilfeller for inngående moms?

Ja, det gjør det.

Sjekk i momsloven, hvis du har spesielle problemstillinger.

Hvis du selger både MVA-pliktige og ikke-pliktige tjenester må kostnadene fordeles i forhold til omsetningen.

 

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Det å kreve tilbake moms for investeringer gjort de tre siste årene, gjelder ikke ved endringer av loven. NMF anbefaler derfor at du utsetter investering i PC, benker, etc, til ETTER at du er momsregistrert.

 

Bør jeg bruke autorisert Regnskapsfører?

Ja, NMF anbefaler det hvis du er helt blank i regnskap.

Det er særdeles viktig at alt rundt momsregnskap blir 100% rett – og kan bli veldig dyrt om det gjøres feil.

Alternativt kan du ta kurs i regnskap, for eksempel hos www.nki.no
Regnskapsfører er ikke billig.

 

Rapportering av moms

Innen 10. april 2021 skal sende inn ditt første momsregnskap, om du blir momspliktig innen 28/2-2021,

https://www.skatteetaten.no/skjema/mva-melding-for-alminnelig-naring/

https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/rapportering-og-betaling-av-mva/ :

Her står bl.a. dette:

«Du mottar mva-meldingen i «Innboksen» i Altinn i god tid før innlevering. Her er det oppgitt KID-nummer og kontonummer for eventuell innbetaling. Du kan også levere mva-meldingen direkte fra de fleste regnskapssystemer.

Meldingen skal være levert, og skyldig mva skal være betalt senest en måned og ti dager etter utløpet av hver termin. Terminene er som følger:

 • 1. termin januar/februar – 10.april
 • 2. termin mars/april – 10. juni
 • 3. termin mai/juni – 31. august
 • 4. termin juli/august- 10. oktober
 • 5. termin september/oktober – 10. desember
 • 6. termin november/desember- 10. februar

Mva-meldingen skal sendes selv om det ikke har vært omsetning i den aktuelle terminen.»

Denne kan være nyttig, å gå i gjennom før du kommer til 12. april:

https://www.tripletex.no/fagblogg/oppstartshjelpen/mva-myter/

 

Aktuelle lover og forskrifter

 • Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven, mval)
 • Lov om bokføring (bokføringsloven, bfl)
 • Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova)
 • Forskrift om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta)

 

Hva med husleie og moms?

Utleier kan komme til å legge på moms, til deg. (Ikke noe krav, men en rettighet utleier har – når han leier ut til momspliktig virksomhet. Men her gjelder masse regler, hvor hva utleier kan ta med når han legger på moms – kun lokale hvor momspliktig salg foregår).

Hva hvis man leier av en klinikk?

Utleier kan komme til å legge på moms, på den faktura klinikken mottar.
Deretter blir det opp til klinikken hvem som dekker dette beløpet. Sjekk hva som står i avtalen du har.

 

Andre forhold

 • Inntekter er ikke det samme som innbetalinger.
 • Utgifter er ikke det samme som utbetalinger.
 • Inntekter og utgifter skal inn i resultatregnskapet.
 • Innbetalinger og utbetalinger skal inn i balanseregnskapet.
 • Alle inntekter og utgifter skal bokføres den dagen transaksjonen oppstår.
 • For utgifter gjelder fakturadato. For inntekter gjelder den dato du ga massasjen/kvitteringsdato.

 

Bruker bankterminal – men ikke din bedrift sin

Bruk BAX-nummer, slik at det er ditt firmanavn og ditt organisasjonsnummer som kommer på kvitteringen som du gir til kunden.

Hvis klinikken du jobber hos, ikke tillater dette/bruk av BAX-nummer.
Da må klinikken du jobber for moms-registrere seg, for at du skal kunne drive næringsvirksomhet på klinikken deres. Her kommer det også andre problemstillinger opp, som ikke er belyst i dette dokumentet. Ta kontakt med din kontaktperson på Klinikken.

 

Bruker Vipps – men kontoen tilhører ikke din bedrift

Vipps er tilknyttet et kassesystem. Eier du kassesystemet?
Se på kvitteringen som kunden skal ha. Hvem sitt organisasjonsnummer står her?
(Er svaret at dette er ditt, så er alt greit).

 

Inntekter.

Mange systemer tillater automatiske overføringer fra kassesystem til regnskapssystem. Velg dette!

Bokføring av et salg på 60 min massasje – du er momspliktig. Kontantsalg via bankterminal eller Vipps.
Kunden betaler 1000 kroner (inkl. mva)

Kredit konto for inntekt, høy mva (typ 3020):  800 kroner

Kredit utgående mva (balansekto) 2700:  200 kroner

Debit konto for kundefordringer: 1000 kroner

 

Innbetalinger – om du er på klinikk, med felles bankterminal

Hva skal du ha av penger fra klinikken?

Full moms:

Se i regnskapet – hva er total omsetning uten moms for aktuell måned?

Momsbeløpet du skal ha fra klinikken = omsetningen * 25%. Dette er Statens penger.

NMF anbefaler at du oppretter en egen bankkonto, hvor disse pengene plasseres.

 

I tillegg skal du ha det du har fått i henhold til regelverk for 2020

(Her har NMF forstått at det finnes et hav av varianter)

 

Betaling av husleie

Med eller uten moms?

Hvis klinikken må betale husleie for ditt areal med moms, bør du ikke bli overrasket om de sender momsregningen videre til deg. Hvis klinikken ikke er momsregistrert, vil du ikke kunne trekke ifra denne momsregningen – det blir da en ren ekstra utgift.

For at du skal kunne trekke ifra moms for husleie (inngående moms), må momsen være spesifisert på en faktura fra utleier / klinikk.

 

Annet

Firma som har todelt virksomhet per i dag og er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra før, skal fakturere med 25% moms fra 01.01.2021.

Noen terapeuter driver også med undervisningstjenester og andre med rådgivning og coaching. Undervisningstjenester er momsfritatt enten man underviser i gruppe eller en til en.

Når det gjelder rådgivning og coaching går dette under konsultentjenester og er momspålagt.

Skatteetaten har informert om at de vil legge ut informasjon om hvilke regler som gjelder vedr. momsregistrering m.m. på sin nettside, www.skatteetaten.no

 

Utgitt av NMF 30. desember 2020