Publisert artikkel om tverrfaglig kommunikasjon ved behandling av kreftpasienter

Her kommer et sammendrag av artikkelen på norsk:

Bakgrunn

God tverrfaglig kommunikasjon er viktig for å øke kvaliteten på helsetjenester. Målene med denne undersøkelsen var å sammenligne hvordan konvensjonelle og alternativbehandlere opplever kommunikasjon med kreftpasienter som kombinerer alternativ og konvensjonell behandling i sitt behandlingsforløp. Samt å undersøke hvordan behandlerne opplever tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid.

Metode

I denne studien analyserte vi data fra en spørreundersøkelse. Tilsammen 606 deltaker fra fire kommuner i Norge fullførte undersøkelsen. Undersøkelsen ble utviklet for å kartlegge kommunikasjonsmønsteret blant kreftleger, sykepleiere, fastleger og alternativbehandlere (akupunktører, massører og refleksologer/soneterapeuter). Forskjellen mellom gruppene ble analysert ved hjelp av chi-square, ANOVA og Fisher’s exact test. Signifikansnivået ble definert som p < 0,05.

Resultat

Alternativbehandlerne rådet kreftpasienter til å benytte både alternativ og konvensjonell behandling. Legene var mindre entusiastiske til å støtte kreftpasienters bruk av alternativ behandling. Sykepleierne var den yrkesgruppen som var mest positive til alternativ behandling. Alternativbehandlerne og sykepleierne støttet tiltak (som for eksempel kurs og bruk av felles medisinsk fagterminologi) for å forbedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og alternativbehandlere. Legene var mer skeptiske til slike tiltak. Mange leger hadde liten respekt for alternativbehandlere.  På den annen side ønsket de mer forskning, retningslinjer for alternativ behandling og utdanning i konvensjonell medisin for disse behandlerne.

Konklusjon

For å bedre kvaliteten på helsetjenester, bør kommunikasjonen mellom kreftpasienter, helsepersonell og alternativbehandlere om alternativ behandling bli bedre. I tillegg må kommunikasjon mellom helsepersonell og alternativbehandlere styrkes. Sykepleiere kan spille en avgjørende rolle i å tilrettelegge en slik kommunikasjon, fordi de er positive til alternativ behandling, samt at de er i direkte kommunikasjon med pasienter om deres behandlingspreferanser.

Referanser

I samarbeid med bl.a. Norges Massasjeforbund har seniorforsker Trine Stub ved NAFKAM gjennomført en undersøkelse om tverrfaglig kommunikasjon ved behandling av kreftpasienter. Undersøkelsen ble gjennomført i 2016, og i alt 98 NMF-medlemmer deltok.  Den første av i alt tre artikler er nå publisert i BMC Complementary and Alternative Medicin

Kilder

Complementary and conventional providers in cancer care: experience of communication with patients and steps to improve communication with other providers