Rettferdig helsehjelp til alle!

Kantars helsepolitiske barometer viser at 68 % opplever at vi har et todelt helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.

Blant de som mener vi har et todelt helsevesen er det overveiende enighet (60%) om at dette bidrar til at forskjellen mellom folk øker. Helsehjelp for de priviligerte?

Et to-delt helsetilbud står fram som en stor utfordring. Skal vi ha det sånn at tilgang til helsetjenester er avhengig av økonomi? At de rike kan kjøpe seg bedre tjenester? Så mye som 82 % av dem som deltok i undersøkelsen opplever dette som negativt.

Dette angår private aktører som tilbyr tilsvarende tjenester som det offentlige, men også helsetjenester som nå er pålagt moms, og dermed en prisøkning på 25 prosent for pasienter og brukere.

Dette vil føre til at mange ikke har råd til helsehjelpen, som gjør at de kan være i arbeid og ha en god helse og livskvalitet.

Du finner utdannede massører MNMF og massasjeterapeuter MNMF ved å klikke på «Finn din massør».

Les hele saken her:
https://behandler.no/…/helsepolitisk-barometer-2021…/

Web: Berit Skyttern