Innspill fra Norges Massasjeforbund/NMF til representantforslag

Norges Massasjeforbund støtter en opprydning i alternativ-bransjen og en utredning av hvilke fagorganisasjoner hvis terapeuter er med på å forebygge og rehabilitere lidelser og tilstander tverrfaglig sammen med autorisert helsepersonell og som derfor kan defineres som helsehjelp. Et bredt utvalg bør sammensettes av fag- og terapeutorganisasjoner, pasientorganisasjoner, NAFKAM og helseforvaltning.

Vi mener tre konkrete utredningsmandat og forslag bør vurderes:

  1. Oppretthold merverdi-fritak for fagorganiserte terapeuter som har en grundig og faglig fundert utdanning med fokus på medisinske og vitenskapsbaserte fag, og som tilbyr behandling som hjelper pasienter tidlig i prosessen og avlaster det offentlige helsevesenet og utøver helsehjelp.
  2. Vurder en offentlig godkjenningsordning av de samme profesjonene.
  3. Behold dagens registerordning i Brønnøysund, men sette fagkrav til registrering og merverdi-fritak for fagorganisasjonene, herunder medisinsk grunnstudium og VEKS-fag som minimum for de ulike profesjonene.

Norges Massasjeforbund er det største særforbundet for massasjeterapeuter som jobber med helserettet og kunnskapbasert behandling og massasjeterapi i Norge. Vi ble etablert i 1995 og har over 700 medlemmer. Massasjeterapi er en trygg og kjent medikamentfri behandlingsform som har dokumentert medisinsk relevans. www.massasjeforbundet.no Helserettet massasjeterapi er en viktig bidragsyter til å bedre muskel- og leddplager og er en del av de kliniske retningslinjene for anbefalt behandling ved en rekke smertetilstander. Våre massasjeterapeuter arbeider på klinikker, innen idretten og ute på bedrifter. De jobber tverrfaglig sammen med leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell. For å være medlem må man tilfredstille forbundets høye fagkrav og forplikte seg til å følge forbundets faglige og etiske retningslinjer. Vi har et sterkt fokus på pasientsikkerheten. Massasjeterapi benyttes systematisk av mange arbeidsgivere og store frivillige foreninger, b.l.a. innenfor idretten og på sykehjem i palliativ behandling.

Norges Massasjeforbunds medlemmer har solid utdanning og spisskompetanse på terapeutisk berøring, klassisk massasje og bløtvevsmanipulasjon. Utdannelsen er praktisk og spesialisert. En Massasjeterapeut MNMF har 722 timer undervisning i massasjeteknikker, anatomi, fysiologi, nevrologi og sykdomslære, i tillegg til medisinsk grunnstudium på høyskolenivå og 50 timer i VEKS-fag (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn). Til sammenligning har autorisert helsepersonell som fysioterapeuter og kiropraktorer under 30 timer undervisning i massasjeteknikker, og andre grupper som det nå vurderes å gi autorisasjon ingen eller svært få timer i de samme teknikkene.

Vi ber om at massasjeterapeuter tilknyttet Norges Massasjeforbund får gjeninnført merverdi-fritaket med bakgrunn i dette.

For Norges Massasjeforbund/NMF

Vivi Ann Waggestad
Styreleder og Massasjeterapeut MNMF