Forskningsbaserte webvennlige artikler om massasje

Norges Massasjeforbund ønsker å fremme og synliggjøre massasje som behandlingsform ved blant annet å regelmessig produsere forskningsbaserte, webvennlige artikler som er lette å dele på sosiale medier for publikum.

Artiklene finnes her: Fagartikler om massasje

Mal for avtale om bedriftsmassasje – last ned her

Besøksadresse:
NORDIA Law Advokatfirma AS
Rådhusgata 24, 4. etg
N-0151 Oslo

Telefon: +47 22 33 70 00
Email: oslo@nordialaw.com

Hjemmeside: http://www.nordialaw.com