Digitalt Årsmøte 2020 for klassiske massører/massasjeterapeuter

Norges Massasjeforbund, som det moderne forbundet det er,  holder årsmøte 2020 digitalt. Årsaken er først og fremst å hindre smittespredning av Covid-19. Selv om våre medlemmer ikke kan komme på et fysisk møte i år, vil NMF likevel gjennomføre møte for å diskutere og beslutte mange viktige forbunds-saker som er i medlemmenes og publikums interesse. Forbundet for klassiske massører og massasjeterapeuter har i mange år knyttet fagseminarer, kurs og fagkonferanser opp mot årsmøtehelgen. Dette har vært en begivenhet for alle som har deltatt. Selv om det i disse tider ikke er åpent for et slikt type arrangement, så har i alle fall dyktige NMF-behandlere heldigvis åpnet dørene sine for publikum som nyter godt av fagkompetansen, berøring og hjelp til lindring av muskel- og skjellettplager.

Strenge smittevernstiltak følges, så du er trygg når du velger en klassisk massør fra Norges Massasjeforbund.