Avgiftsrettslig behandling av klippekort

Artikkelforfatter: Advokat Silja Dagenborg

Bakgrunn

Mange massører har solgt klippekort på sine tjenester forut for innføring av merverdiavgiftsplikt den 1 januar 2021. Flere av forbundets medlemmer rapporterer at utestående gavekort er langt større omfang enn vanlig, da man under korona-krisen har solgt klippekort til reduserte priser, men uten å ta høyde for at tjenesten ble avgiftspliktig fra om med 2021.

Reglenes utgangspunkt

Etter merverdiavgiftsloven skal det beregnes merverdiavgift idet gavekortet innløses. Gavekort solgt forut for lovendringen må derfor tillegges merverdiavgift ved bruk i 2021 eller senere. Men hvem skal betale merverdiavgiften?

Politisk behandling

Norges Massasjeforbund, med SMB – Norge i ryggen, har spilt spørsmålet videre til finanskomiteens Hans Andreas Limi, som den 21.06.2021 stilte skriftlig sprømål til Finansministeren.

Advokat Silja Dagenborg er av den klare oppfatning at avgiftsberegningen er i strid med lovens system, da merverdiavgift skal være en forbrukeravgift. I dette tilfellet er det stor fare for at det er den næringsdrivende som blir sittende igjen med momsregningen. Innføringen av avgiftsplikt gis dessuten tilbakevirkende kraft for allerede inngåtte avtaler.

Jan Tore Sanner avviser at loven får en utilsiktet virkning. Han mener at behandler kan pålegge kunden å betale merverdiavgiften når de bruker klippekortet. Sanner viser videre til at næringsvirksomhetene har hatt tid til å tilpasse seg, noe Norges Massasjeforbund er helt uenig i. Lovendringen ble sendt ut på høring i slutten av juni 2020. Mange behandlere har solgt gavekort med gyldighet i 5 år. Regelendringen får dermed virkning for klippekort solgt helt tilbake til 2016. Disse virksomhetene har derfor ikke hatt mulighet til å tilpasse seg lovendringen.

Avtalerett

I praksis opplever nok mange at det blir svært vanskelig å be kunden om å betale mer enn opprinnelig avtalt. Etter alminnelige avtalerettslige prinsipper er det ikke anledning til å øke prisen på grunn av forhøyede avgifter. Dette er normalt selgers risiko. At merverdiavgiftsloven åpner for en slik løsning, innebærer ikke nødvendigvis at kunden er villig til å akseptere dette.

Videre behandling

Norges Massasjeforbund har i samarbeid med et av medlemmene bedt skattekontoret å vurdere de rettslige sidene av dette. Vi venter derfor på skattekontorets tilbakemelding på søknad om lemping, og avklaring rundt spørsmål om beregningsgrunnlag, og beregningstidspunkt for merverdiavgiften.

Hva skal man gjøre mens man venter på avklaring?

Skattekontorets praksis vil frem til eventuell avklaring trolig kreve at det beregnes 25 % merverdiavgift av det forskuddsbetalte beløpet. Norges Massasjeforbund vil naturligvis holde sine medlemmer oppdatert på utviklingen i saken.

 

Web: Berit Skyttern