Arbeidsplasser i fare i hele landet

Appell til regjeringen om å iverksette anmodningstiltaket 328 av 15.12.2020

Styreleder i Norges Massasjeforbund er bekymret for alle medlemmene i hele landet.

Dette er små og mellomstore bedrifter som er avhengig av å holde prisene nede for at flest mulig skal få hjelp til sine muskel og skjelettplager, sier Vivi Ann Waggestad. Styreleder har i dag sendt sine forventninger til ny Regjering om at det må bli en helhetlig gjennomgang av såkalt alternativ behandling.

Stortinget var i 2020 tydelige på at de ønsket en helhetlig gjennomgang av hvem som skal være pålagt moms og hvem som får unntak. Vanlige folk betaler nå prisen for at den tidligere regjering påla en prisøkning på 25% på våre helserettede behandlinger samtidig som sukkeravgiften ble fjernet, sier Waggestad.

Vi har en forventning om at det arbeidet blir prioritert.

Mva pålegget truer arbeidsplasser og bedrifter som hjelper folk med muskel- og skjelettplager til å stå i jobb og ha et fysisk aktivt langt liv. Når massasjeterapeuter etablerer seg i kommuner i hele landet så er pris avgjørende for tilbudet. Blir behandlingen for kostbar vil terapeuten til en hver tid måtte avveie om det er mulig å drive denne type helsebehandling i små og mellomstore kommuner. Vi som forbund vet at mange av våre medlemmer nå står i den situasjon at de vurderer nedlegging av sin bedrift fordi helsetilbudet blir for kostbart for brukere av tilbudet. De brukere som gikk til behandling en gang i måned for å løse opp vond muskulatur, går nå sjeldnere.

Vi ønsker å fortsette som bidragsytere til en bedre muskel- og skjelletthelse. Vår yrkesgruppe er viktig både sett i lys av arbeidsplasser og folkehelsen!

 

Tekst: Vivi Ann Waggestad

Web: Berit Skyttern